Przetargi i zamówienia - Warszawa - woj. realizacji: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7300210 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie ZO 3/2020 50 sztuk pasków silikonowych Cel zamówienia Pozyskanie części składowej przedmiotu projektu Przedmiot zamówienia Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299769 2020-02-05
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/3/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299768 2020-02-04
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/2/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299766 2020-02-03
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/1/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299762 2020-02-07
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/15/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299760 2020-02-05
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/14/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299759 2020-02-05
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/13/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299747 2020-02-07
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/16/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299053 2020-01-30
godz. 23:59
Mazowieckie 14/2020 usługa: -prowadzenia przez 2 trenerów/instruktorów LA lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298917 2020-01-28
godz. 00:00
Mazowieckie DO.WAL.2301.7.2020 dot. przygotowania projektu graficznego, druku oraz dostawę bro-szury pn. Refundacja składek na ubezpieczenia s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298669 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie POSTĘPOWANIE NR 13/ NCBR Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleń, przygotowują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298668 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie POSTĘPOWANIE NR 12/ NCBR Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleń, przygotowują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298586 2020-01-30
godz. 00:00
Mazowieckie 7/01/REG/2020 Świadczenie usług drukarskich ( dobre praktyki/polityki publiczne ) swiadczenie usług drukarskich i usług pobocznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298575 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2.1/POIR/2020 z dnia 23.01.2020 r. - Dostawa tokarki do metalu wraz z osprzętem na potrzeby badań związany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297599 2020-01-30
godz. 00:00
Mazowieckie IBE/14/2020 Pilotażowe dostosowanie kwalifikacji uregulowanej "Przewodnik górski klasy II i I na obszar Tatr do wymagań ustawy z d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296946 2020-01-30
godz. 00:00
Mazowieckie Organizacja spotkania w dniu 12 lutego 2020 r. w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296940 2020-02-04
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/9/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296938 2020-02-03
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/PT/2020 - Przygotowanie szkoleń e-learningowych oraz ich administrowanie na platformie internetowej w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296937 2020-02-04
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/8/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296930 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/7/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296591 2020-01-31
godz. 12:00
Mazowieckie SEZ/DKRZ-WPI1-DS-241-0018/OOBial/Z/20 Świadczenie usług serwisowych w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych i odgromowej w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296494 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/6/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296390 2020-02-05
godz. 11:00
Mazowieckie Budowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie wojskowym w m. Łomża - opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296225 2020-02-10
godz. 15:00
Mazowieckie Organizacja w sezonie Letnim 2020 indywidualnych Mistrzostw Polski w tenisie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296092 2020-01-27
godz. 23:59
Mazowieckie 11/2020 usługa: -prowadzenia przez 3 trenerów/instruktorów szermierki na wózkach lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294896 2020-02-25
godz. 12:00
Mazowieckie Opracowanie cyfrowej ortofotomapy Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.3.2020.GI Opracowanie cyfrowej ortofotomapyCZĘŚĆ 1 obejmuje 167 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294687 2020-02-24
godz. 11:00
Mazowieckie Usługi transportowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294219 2020-01-29
godz. 00:00
Mazowieckie Zakup usługi wymiany środków do dezynfekcji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293910 2020-01-29
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe 2/2020 Niszczarka Biurowa Cel zamówienia Utylizacja dokumentacji powstającej przy projekcie Przedmiot zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292924 2020-01-28
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii automatycznego zatrzymywania kampanii internetowych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)