Przetargi i zamówienia - Warszawa - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - analizy, audyty, certyfikaty - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7282061 2020-01-24
godz. 10:30
Mazowieckie BDG.zp.23.1.5.2020 Organizacja kompleksowej obsługi merytorycznej stoiska Odpoczywaj na wsi podczas krajowych imprez targowych i p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285621 2020-01-24
godz. 12:00
Mazowieckie 4/SPiZ/2020 Dostawa cukru, kawy, herbaty i śmietanki do kawy w saszetkach, a także kubków' do napoi gorących oraz micszadelck

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280267 2020-01-24
godz. 14:00
Mazowieckie 3/SPiZ/2020 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi kontroli jakości badań laboratoryjnych w programie LABQUALITY, wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264406 2020-01-27
godz. 00:00
Mazowieckie Analiza wariantów systemu kontroli dla wydatków w perspektywie 2021-2027 Celem ekspertyzy jest określenie optymalnego systemu kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287799 2020-01-27
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE Nr OSB.ZP.462.1-464.6B/2018 dotyczące zakupu i dostaw materiałów piśmiennych Przedmiotem zamówienia jest 530 k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289618 2020-01-27
godz. 00:00
Mazowieckie 04/01/REG/2020 Świadczenie w ZAKRESIE WYJAZDU STUDYJNEGO /Ogólnopolski - woj mazowieckie i łódzkie Ogólnopolski Wyjazd studyjny d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290475 2020-01-27
godz. 00:00
Mazowieckie Świadczenie usługi noclegu (wraz z udostępnieniem sali na warsztaty) dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Nic o nas bez nas ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290478 2020-01-27
godz. 00:00
Mazowieckie Przygotowanie i przeprowadzenie 16-godzinnych warsztatów dla 15 +/- 5 osób (koszt pracy trenera) - uczestników projektu „Nic o nas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282901 2020-01-27
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Sak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7269182 2020-01-27
godz. 00:00
Mazowieckie Zakup usługi przechowywania produktów leczniczych o nazwie międzynarodowej Ceftazidimum i Furosemidum w magazynie farmaceutycznym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7267166 2020-01-27
godz. 09:00
Mazowieckie Budowa gazociągów ś/c wraz z przyłączem gazowym Wudzyn, ul. Długa, Leśna Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285840 2020-01-27
godz. 15:00
Mazowieckie 1. 2019_CSP_3384 Modernizacja kotłów K2 i K4 w EC Inowroclaw, CIECH Soda Polska S.A. 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296092 2020-01-27
godz. 23:59
Mazowieckie 11/2020 usługa: -prowadzenia przez 3 trenerów/instruktorów szermierki na wózkach lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298917 2020-01-28
godz. 00:00
Mazowieckie DO.WAL.2301.7.2020 dot. przygotowania projektu graficznego, druku oraz dostawę bro-szury pn. Refundacja składek na ubezpieczenia s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291354 2020-01-28
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe dot. zbadania aktualnego stanu wiedzy nt. recyklingu plastikowych opakowań po napojach i stworzenia wyszukiwark...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290446 2020-01-28
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa badawcza obejmującą uczestnictwo Ośrodka w Badaniu Klinicznym fazy I/II dla nowego produktu leczniczego terapii zaawansowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292924 2020-01-28
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii automatycznego zatrzymywania kampanii internetowych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281985 2020-01-28
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla inwestycji budowa Stopnia Wodnego Siarzewo na rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283488 2020-01-28
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenia audytów infrastruktury IT u świadczeniodawców POZ Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia 95 audytów i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293910 2020-01-29
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe 2/2020 Niszczarka Biurowa Cel zamówienia Utylizacja dokumentacji powstającej przy projekcie Przedmiot zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281075 2020-01-29
godz. 09:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wybudowanie gazociągu ś/c wraz z przyłączem gazu ś/c w m. Mały Rudnik, gm. Grudziądz. Zaprojektowanie i wybudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281266 2020-01-29
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączami gazowymi śr/c w msc. Wołuszewo Opracowanie dokum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281074 2020-01-29
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla budowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem w msc. Łochowo dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286640 2020-01-29
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usługi nadzoru nad internatami pozostającymi w zarządzaniu AMW Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7243840 2020-01-30
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie Ofertowe nr z223/ZAD4/05.: Wybór Wykonawcy do Badań jakościowych studentów/ek wchodzących na rynek pracy i absolwentów/e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7243035 2020-01-30
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie Ofertowee nr z223/ZAD4/04: Wybór Wykonawcy do badań jakościowych pracodawców – obejmujących realizację 4 serii wywiadów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297599 2020-01-30
godz. 00:00
Mazowieckie IBE/14/2020 Pilotażowe dostosowanie kwalifikacji uregulowanej "Przewodnik górski klasy II i I na obszar Tatr do wymagań ustawy z d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298586 2020-01-30
godz. 00:00
Mazowieckie 7/01/REG/2020 Świadczenie usług drukarskich ( dobre praktyki/polityki publiczne ) swiadczenie usług drukarskich i usług pobocznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292802 2020-01-30
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS.10.04.01-02-0010/18/2020/005 na zakup miejsca na studiach podyplomowych 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284493 2020-01-30
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa będzie wykonywana w ramach projektu „Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych”. Celem projektu jest zwiększenie możl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)