Przetargi i zamówienia - Warszawa - analizy, audyty, certyfikaty, projekt drogowy, projekt budowlany - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7202367 2020-02-21
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330647 2020-02-25 Mazowieckie Wykonanie ekspertyzy/ekspertyz w odniesieniu do ww. Działania 6 Programu Dostępność Plus - Dostępny transport zbiorowy-w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331957 2020-02-25 Mazowieckie BBA-2.261.1.2020 Wykonywanie usług poboru próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych u producentów i w hurtowniach paliw, gazu skro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338375 2020-02-25 Mazowieckie 06/TECH/2020 ZAKUP MODUŁU NADRZĘDNEGO PRZEMYSŁOWEGO PROTOKOŁU KOMUNIKACJI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339518 2020-02-25 Mazowieckie Uzyskanie 36-miesięcznej opieki serwisowej dla oprogramowania narzędziowego platformy mainframe lub zaoferowanie oprogramowania ró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340565 2020-02-25 Mazowieckie IBE/37/2020 Ekspertyza dotycząca nazywania kwalifikacji uregulowanych oraz sposobów ich oznaczania w Zintegrowanym Rejestrze Kwali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341887 2020-02-25 Mazowieckie Zakup wraz z dostawą sprzętu IT z oprogramowaniem i wyposażeniem w ramach projektu Aktywuj pracę realizowanego w ramach pilotażowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342424 2020-02-25 Mazowieckie AC-APmt.20.01./2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla hydroizolacji pomieszczeń piwnicznych oraz dokumentacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342093 2020-02-25 Mazowieckie Zakup i dostawa mebli gotowych oraz robionych na zamówienie Zadanie 1: Zakup i dostawa gotowych mebli biurowych Zadanie 2: Zakup i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342067 2020-02-25 Mazowieckie Dostawa szyb czołowych przednich i tylnych do tramwajów typu 120N i 120Na

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344382 2020-02-25 Mazowieckie AC-APmt.20.02./2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej parkingu, placu manewrowego oraz przebudowy bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346701 2020-02-25 Mazowieckie Zakup i dostawa kołnierza połączeniowego do motoreduktora wagi Schencka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346685 2020-02-25 Mazowieckie Zakup przedłużenia usługi wsparcia technicznego dla sprzętu firm IBM, Lenovo, Oracle, Dell, Emerson, Hitachi Data System, EMC, Bro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346667 2020-02-25 Mazowieckie Wykonanie specyfikacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich na wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346983 2020-02-25 Mazowieckie BDG.WAT.2720.27.2020 Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i czystościowych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337506 2020-02-25
godz. 07:00
Mazowieckie HBT / 6011 / 2020 - kula gumowa zatapilana - T.K. 1. Kula gumowa zatapialna Dn 100, waga ok. 700 gram. 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337507 2020-02-25
godz. 07:00
Mazowieckie HBT / 5841 / 2020 - KENNAMETAL - T.K. 1. Płytki SNMM 190616 RH KCP40 20 szt. 2. Część zamienna do oprawki KM63LR3 (1013694) 3 szt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341161 2020-02-25
godz. 07:00
Mazowieckie STA / 6111 / 2020 - UKŁADACZ LINY - T.K. 1. układacz liny W1346 do wciągnika Q- 5Mg 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309495 2020-02-25
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja sieci gazowej oraz przyłączy wraz z szafkami gazowymi w m. Dobroń ul. Miłosza Kompleksowa realizacja sieci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309494 2020-02-25
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja sieci gazowej oraz przyłączy wraz z szafkami gazowymi w m. Zduńska Wola ul. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324667 2020-02-25
godz. 08:00
Mazowieckie Konserwacja Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń w jo. OZG w Warszawie w podziale na 2 zadania: 1) Konserwacja Systemów Sygnaliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328968 2020-02-25
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w miejscowości Konstantyna (gm. Rzgów),ul. Widokowa do dz. 63/16. Wykonanie projektu b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328967 2020-02-25
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa sieci gazowej ś/c w miejscowości Łódź ul. Feliksińska 74C . Kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328966 2020-02-25
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w miejscowości Pabianice, ul. Kąkolowa do dz. 247/4, ul. Gruntowa do dz. 252/1 Wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328961 2020-02-25
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy sieci gazowej w miejscowości Łask, ul. Traugutta 55,57, ul. Błękitna 17A Wykonanie projektu budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337041 2020-02-25
godz. 08:00
Mazowieckie EP/08/2020 Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspieran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339119 2020-02-25
godz. 08:00
Mazowieckie Badania nieniszczące połączeń spawanych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343323 2020-02-25
godz. 08:00
Mazowieckie dostawa 400 ryz papieru ksrerograficznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348903 2020-02-25
godz. 08:00
Mazowieckie Obróbka ram po spawaniu szt.240

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337883 2020-02-25
godz. 08:30
Mazowieckie Sławki-wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego PKP S.A. - dz. 475, obręb Sławki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)