Przetargi i zamówienia - Toruń - usługi laboratoryjne, czasopisma, książki, kalendarze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7266431 2020-01-22
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 6/W/20/Oddział Toruń wykonanie robót budowlanych: 1 Wykonanie robót budowlanych w m. Toruń ul. Wapienna 10 dz. nr 21/105,153 - spr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7268454 2020-01-22
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 10/W/20/0ddział Toruń wykonanie robót budowlanych: 1 Wykonanie robót budowlanych w m. Chrostkowo Nowe Chrostkowo gmina wiejska spr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271232 2020-01-22
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 11/P/20/Rypin wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Rumunki Skępskie Skępe obszar wiejski nr dział.: 969/5 sprawa ZN/77/94...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271201 2020-01-22
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 12/W/20/Oddział Toruń wykonanie usług: 1 Wykonanie izolacji przeciwwodnej ław i ścian fundamentowych w budynku sprawa ZP/99/909AD/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278218 2020-01-22
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych oraz usuwania awarii w instalacjach budynkowych Numer referencyjny: ZP-014.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7250182 2020-01-22
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa odwróconego mikroskopu fluorescencyjnego z wyposażeniem Numer referencyjny: ZP-153/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284749 2020-01-22
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót zduńskich w zakresie przestawienia 2 pieców kaflowych (kafle fazowane), w lokalach mieszkalnych przy ul. Sobieskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281293 2020-01-22
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie zadania z budżetu obywatelskiego - Modernizacja i dyslokacja obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie przy ul. Włocł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224718 2020-01-22
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie nowych oraz remont istniejących nawierzchni betonowych dróg, placów oraz chodników na terenie oczyszczalni ścieków w Odd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281286 2020-01-22
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie wentylacji w lokalu mieszkalnym przy ul. PCK 34/1 w Toruniu, w zakresie określonym w przedmiarze robót.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274317 2020-01-22
godz. 14:45
Kujawsko-Pomorskie Udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7250916 2020-01-23
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest nabycie środka trwałego – automatycznej myjki do sit –szt. 1 na potrzeby projektu pt. „Centrum badawcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7250919 2020-01-23
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest nabycie środka trwałego – windy wyładowczej formatek szklanych –szt. 1na potrzeby projektu pt. „Centru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280657 2020-01-23
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021 Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279483 2020-01-23
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny: SSM.DZP.200.07.2020 Dostawa cewników do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego - 10 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280607 2020-01-23
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Wykonywanie Serwisu drzwi automatycznych (polegającego na wykonywaniu konserwacji1 i napraw2) zainstalowanych w O/ZUS w Toruniu or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7250959 2020-01-23
godz. 11:45
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowe ubezpieczenie Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271766 2020-01-23
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości obiektów Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp z o.o. w Toruniu w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275541 2020-01-23
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa ciśnieniowego oddzielacza miazgi z soku surowego w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Cukrownia Werbkowice w Werbkowic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275507 2020-01-23
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa 2 sztuk sit obrotowych do oddzielania miazgi z napływem zewnętrznym oraz 1 sztukę ciśnieniowy oddzielacz miazgi w Oddziale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293036 2020-01-23
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wymiana skorodowanej rury wodnej przechodzącej przez pomieszczenia hydroforni oraz części lokali użytkowych w pawilonie handlowym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7270770 2020-01-23
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa gazu Propan-Butan, przeznaczonego dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej, w butlach 11 kg FLT przeznaczonego do napędu wóz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285708 2020-01-24
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia na prowadzenie szkoleń w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283250 2020-01-24
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-prasowej poprzez opracowanie i wydruk broszury informacyjnej ora jej kolportaż w ramach insert...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283147 2020-01-24
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa - realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i wydawania ciepłego posiłku dla klientów Mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283415 2020-01-24
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa - realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu i dowozu ciepłego posiłku dla klientów niesmod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7252347 2020-01-24
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa wyrobów okulistycznych z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i biometru optycznego Numer referencyjny: W.Sz.Z:TZ-280-14...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7282816 2020-01-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Stacjonarny kurs języka angielskiego w CSAiU oraz kurs wyrównawczy na poziomie średniozaawansowanym w 56.BLot. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285877 2020-01-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowa organizacja konferencji w ramach Forum Organizatorów Transportu w Toruniu, w tym zapewnienie: 2.1. miejsc noclegowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279655 2020-01-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie FZ.38.13.2020TK Dostawa roboczego węża ciśnieniowego typ Canalkler 250 ID 25 dł 160m, okucia 1'' PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Robocz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)