Przetargi i zamówienia - Toruń - surowce napędowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7186967 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie Kategoria: Meble Stół Adres nadania: Polska , Kujawsko-Pomorskie, Toruń Adres dostawy: Polska , Dolnośląskie, Krzeczyn Dystans: 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7163520 2019-12-05
godz. 08:45
Kujawsko-Pomorskie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z remontem parkingu przy ul. WAły gen. Sikorskiego 23 w Toruniu Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7191514 2019-12-05
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Organizacja działań integracyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzone...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189754 2019-12-05
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Realizacja w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189743 2019-12-05
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7133157 2019-12-05
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa implantów neurochirurgicznych. Numer referencyjny: SSM.DZP.200.220.2019 Zadanie nr 1 – Implanty neurochirurgiczne I— impla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7133160 2019-12-05
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego wraz z systemem do monitorowania glikemii na oddziałach. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7124907 2019-12-05
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów, oraz doposażenie punktu alarmowo–dyspozycyjnego na potrzeby systemu monitoringu p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7187703 2019-12-05
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzetu jednorazowego użytku do infuzji. Numer referencyjny: SSM.DZP.200.233.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa spr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205820 2019-12-05
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, takich prac jak: > usunięcie pozostałości darni, wybranie ziemi i gruzu, nawiezienie ziem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7188452 2019-12-05
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywna dostawa prasy dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu na rok 2020, w zakresie wskazanym w załącznikach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199380 2019-12-05
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Usunięcie wraz z zamalowaniem graffiti z elewacji nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Andersa 79 oraz Andersa 81, w zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7178712 2019-12-06
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa bukaciarni na głębokiej ściółce zgodnie z kosztorysami dołączonymi do zapytania ofertowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194000 2019-12-06
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/2019 dotyczące złożenia oferty na stanowisko prowadzącego zajęcia sportowe/trenera dla uczestników projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194028 2019-12-06
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/2019 dotyczące złożenia oferty na stanowisko socjoterapeuty dla uczestników projektu „Trampolina 2” Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195974 2019-12-06
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie organizacja wydarzenia pn. „Święta tuż tuż”, w ramach projektu „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej” współfinansowanego ze śro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7191045 2019-12-06
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa zestawu wideobronchoskopowego Numer referencyjny: W.Sz.Z: TZ-280- 125/19 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194910 2019-12-06
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Integracja uczestników Klubu Integracji Społecznej oraz otoczenia. Poprzez tego typu działania uczestnicy mają możliwość spędzić w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7136572 2019-12-06
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa cewników diagnostycznych, ablacyjnych oraz kabli i osprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych – 8 zadań. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7150627 2019-12-06
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa dźwigu osobowego w bloku „A” Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7187782 2019-12-06
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu neonatologicznego, sprzętu do żywienia enteralnego, zestawów do pomp Alaris GP i Alaris CC, sprzętu do uroflowmetr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192167 2019-12-06
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa implantów neurochirurgicznych. Numer referencyjny: SSM.DZP.200.236.2019 Dostawa implantów neurochirurgicznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7200261 2019-12-06
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi, aspiracyjno-próżniowego z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawę ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7188842 2019-12-06
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sterylnego fartucha chirurgicznego Numer referencyjny: SSM.DZP.200.231.2019 Sterylny fartuch chirurgiczny do zabiegów z d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7200252 2019-12-06
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych, na potrzeby Pracowni Analityki Lekrskiej WSPL SP ZOZ w Toruniu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7187941 2019-12-06
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ełku, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych spółek w okresie o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192981 2019-12-06
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa urządzeń (urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, kopiarek, laptopów, drukarki) Numer referencyjny: 148/2019 1.1. Zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195806 2019-12-06
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Wybickiego 30A w Grudziądzu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7200249 2019-12-06
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów i testów do ich identyfikacji, na potrzeby Pracowni Analityki Lekrskiej WSPL SP ZOZ w To...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7200247 2019-12-06
godz. 11:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, na potrzeby Pracowni Analityki Lekrskiej WSPL SP ZOZ w Toruniu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)