Przetargi i zamówienia - Bydgoszcz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6988511 2019-09-09
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie działań ochronnych polegających na wykaszaniu i odkrzaczaniu muraw kserotermicznych oraz wykaszaniu trzciny i usuwaniu d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981632 2019-09-09
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu medycznego - łóżek ortopedycznych w ramach umowy PMT 2019 Numer referencyjny: 92/2019 Wg specyfikacji technicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6946144 2019-09-09
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa leków, preparatów krwiopochodnych, preparatów do żywienia i wyrobów medycznych Numer referencyjny: 36 Z PN 19 Leki różneLe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6946148 2019-09-09
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego dla potrzeb Zespołu Sal Operacyjnych (w tym: staplery, ładunki do stapl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6936329 2019-09-09
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w m. Włocławek ul. Ostrowska, 14 Pułku Piechoty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972320 2019-09-09
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO Numer referencyjny: OR-VII.272.1.23.2019 Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969515 2019-09-09
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku, usług zdrowotnych polegających na wykonaniu profilaktyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6983048 2019-09-09
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie DOSTAWY WARZYW ŚWIEŻYCH Numer referencyjny: PN-03/2019 1. Warunki klasyfikacyjne: Artykuły nie mogą wykazywać oznak nieświeżości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6977726 2019-09-09
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywne dostawy jałowych rękawic chirurgicznych Numer referencyjny: DZP-270-47-2019 Grupa 1 - Rękawice chirurgiczne lateksowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989295 2019-09-09
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa odzieży ochronnej, roboczej i środków ochrony indywidualnej dla GDDKiA Oddział w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989305 2019-09-09
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i serwisem w okresie gwarancji 1 sztuki klimatyzatora split do pokoju nr. 19 przy ul. Chodk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6976570 2019-09-09
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Numer referencyjny: AZZP.243.59.2019 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948842 2019-09-09
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Dostaw fabrycznie nowych części autobusowych Numer referencyjny: 120/2019 Dostawy fabrycznie nowych części do autobusów marki SO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984445 2019-09-09
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych. Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia: ZAKRES 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984448 2019-09-09
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Następujące świadczenia: ZAKRES 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez leka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991999 2019-09-09
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Projekt, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby UKW.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974189 2019-09-09
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 63/28 w Bydgoszczy Numer referencyjny: 111/PM/2019 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984472 2019-09-09
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa papieru ksero i komputerowego do spółki MWiK Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: sukcesywnych dostaw fabrycznie nowego pap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991665 2019-09-09
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, całodobowej ochrony osób i mienia należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991864 2019-09-09
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa 4 szt. nowych dmuchaw powietrza uszczelniającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984876 2019-09-09
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej na remonty lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989761 2019-09-09
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów sprawnościowych turbozespołu TG2 wraz z chłodnią wentylatorową w EC II dla PGE EC S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6994540 2019-09-09
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie 04.09.19 oferta cenowa 1. BLACHA OSŁONY, ART. ICL 200100-1-17 72 szt. 2. OSŁONKA KOSTEK DŁUGA, ART. ICL 200100-1-18 252 szt. 3. O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6998705 2019-09-09
godz. 13:03
Kujawsko-Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pałka Szturmowa MASKPOL wg załącznika Załącznik nr 1 warun [...].doc 180 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6997435 2019-09-09
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Rekrutacja zleceniobiorcy na świadczenie usługi badań katastralnych. Szczegółowy zakres zamó w i enia: Przygotowanie projektów pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990183 2019-09-09
godz. 15:10
Kujawsko-Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Budowa cyfrowej radiolinii do WCPR Proszę zapoznać się z załącznikiem. 20190902_radiolinie_ [...].doc 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992515 2019-09-09
godz. 16:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań Kod postępowania 02-19-000169/AOS/02/1/02.1580.001.02/03 udzielanie świadc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992517 2019-09-09
godz. 16:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań Kod postępowania 02-19-000170/AOS/02/1/02.1640.001.02/03 udzielanie świadc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985963 2019-09-10
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Ponowne ogłoszenie; usługa cateringowa dla pacjentów DDOM w Świeciu nad Wisłą 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990858 2019-09-10
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe na usługę organizacji 2 biwaków na uczestnika (3-dniowych) dla placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)