Przetargi i zamówienia - Białystok - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6971325 2019-09-09
godz. 09:00
Podlaskie Remont chodnika w m. Kiewłaki w pasie drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo - Nowe Piekuty - D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6979385 2019-09-09
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa ambulansów medycznych Numer referencyjny: EOP.332.17.19 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 ambulansów medycznych szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992942 2019-09-09
godz. 09:00
Podlaskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa destylatora elektrycznego do oczyszczania wody. szczegóły techniczne przedmiotu zamówienia w zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984880 2019-09-09
godz. 09:30
Podlaskie Wykonanie operatów szacunkowych Numer referencyjny: OR.272.17.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6974708 2019-09-09
godz. 09:45
Podlaskie Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. 42 Pułku Piechoty w rejonie działek rekreacyjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990077 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie Zakup kuponów na posiłki profilaktyczne na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok na rok 2019-2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990078 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie Dostawy transformatorów SN/nN na potrzeby Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990082 2019-09-09
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa artykułów dla żołnierzy 1. PBOT oraz żołnierzy 18. pr w 2019 roku, z podziałem na dwa zadania: zadanie 1 – farby maskujące...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986428 2019-09-09
godz. 10:45
Podlaskie Oprogramowanie serwerowe - rozbudowa urządzenia FortiSanbox i dostawa licencji wraz ze wsparciem technicznym Producenta Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6979533 2019-09-09
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa mebli wraz z montażem i podłączeniem urządzeń w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990181 2019-09-09
godz. 13:00
Podlaskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa testera usterek. do diagnozowania usterek na silnikach spalinowych MAN i MTU autobusów szynowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981473 2019-09-09
godz. 13:45
Podlaskie Wykonanie ekspertyzy technicznej Pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej zlokalizowanego na terenie Parku Centralnego w Białymstoku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984691 2019-09-09
godz. 15:00
Podlaskie Dostawa sytemu klimatyzacji wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowisko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6977485 2019-09-10
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych wraz z niezbędnymi materiałami i ich dostawą na miejsce realiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986256 2019-09-10
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa pojazdu elektrycznego na drogowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6987445 2019-09-10
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Żłobka Samo Dobro w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Zachodniej 2g lok. U-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6987391 2019-09-10
godz. 00:00
Podlaskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku (ROPS) zaprasza doświadczonych Trenerów/Podmioty do złożenia oferty cenowej n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990872 2019-09-10
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 1/09/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP- 1 etap us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990800 2019-09-10
godz. 00:00
Podlaskie ZAKRES PRAC:. 1. skucie starej glazury - 116,70 m2 - obejmuje wywóz gruzu po skuciu glazury 2. przygotowanie powierzchni ści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991588 2019-09-10
godz. 00:00
Podlaskie Śmigłowce Parrot Bebop 2 wraz z dodatkowymi bateriami – 2 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6993435 2019-09-10
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę wykonanie elewacji - Białystok Zlecę wykonanie elewacji w budynku jednorodzinnym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6993483 2019-09-10
godz. 00:00
Podlaskie Zlecę wykonanie elewacji - Białystok Zlecę wykonanie elewacji około 3000 m2, Białystok ul. Pogodna, budynek pogotowia, z/bez mater...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6993860 2019-09-10
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa gablot muzealnych na potrzeby Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku dostosowanych do eksponowania i zabezpiec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955621 2019-09-10
godz. 09:45
Podlaskie Termomodernizacja przedszkoli samorządowych w Białymstoku wraz z robotami towarzyszącymi - Części I - V Numer referencyjny: DIN-I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958922 2019-09-10
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej nieruchomości o nr geod. 384/4, położonej Wydminach przy ul. Ełckiej, z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958921 2019-09-10
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej nieruchomości o nr geod. 18/1, położonej Jeżewie Starym, zgodnie z proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948778 2019-09-10
godz. 10:00
Podlaskie Realizacja badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku” Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981761 2019-09-10
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa oleju napędowego polegająca na umożliwieniu tankowania pojazdów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990079 2019-09-10
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlano-montażowych w branży elektroenergetycznej na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. - 7 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992866 2019-09-10
godz. 10:00
Podlaskie Wymiany słupów i przyłączy w liniach napowietrznych na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)