Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: opolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6984834 2019-09-09
godz. 00:00
Opolskie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej w sołectwie Dębowiec 48-200 Prudnik. W ramach dokumentacji projektowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989504 2019-09-09
godz. 00:00
Opolskie Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6999611 2019-09-09
godz. 00:00
Opolskie Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników SCM Sp. z o. o. w zakresie zabiegów resuscytacyjnych (BLS). 1.1. Szkolenia winny być...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6994830 2019-09-09
godz. 08:00
Opolskie Zakup i dostawa sprężarki powietrza do plazmy WALTERGK 530-3,0/200 z filtracją - 1 szt. 1. Sprężarka powietrza do plazmy WALTERGK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6975329 2019-09-09
godz. 09:00
Opolskie Budowa budynku dla antylop wraz z budynkiem biegalnika, okólnikami, wybiegiem dla zwierząt, instalacjami zewnętrznymi: energii ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6941214 2019-09-09
godz. 09:00
Opolskie Usługa polegającą na działaniu w obszarze Natura 2000 Zbiornik Nyski - utrzymanie powierzchni siedlisk ptaków. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986779 2019-09-09
godz. 09:30
Opolskie Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i klatki schodowej Wojewód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972429 2019-09-09
godz. 10:00
Opolskie Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Polna w Krapkowicach Numer referencyjny: BZP.271.13.2019 :Przedmiotem zamówienia jest remon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6936306 2019-09-09
godz. 10:00
Opolskie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 12 000 000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych) na sfinan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984566 2019-09-09
godz. 10:00
Opolskie Przetarg nieograniczony na świadczenie doraźnej usługi ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie obiektu K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985030 2019-09-09
godz. 10:00
Opolskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986275 2019-09-09
godz. 10:00
Opolskie Dostawę monitora dotykowego do badań sztucznej inteligencji dla WEAiI Politechniki Opolskiej Numer referencyjny: ZP/D/52/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986661 2019-09-09
godz. 10:00
Opolskie Dostawa mebli biurowych do Urzędu Skarbowego w Namysłowie Numer referencyjny: 1601-ILZ.260.31.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6975830 2019-09-09
godz. 10:00
Opolskie Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem wyposażenia medycznego wraz z przeszkoleniem personelu z jego obsługi . Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969384 2019-09-09
godz. 10:00
Opolskie Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji elektrycznej II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6994682 2019-09-09
godz. 10:00
Opolskie GL.ROZ.281.77.2019.30E Podział i aktualizacja częściprzedmiarowo-kosztorysowej wraz z częścią opisowo-grańczną dokumentacji wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7000626 2019-09-09
godz. 10:00
Opolskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 usługa hotelowo-gastronomiczna Usługa hotelowo-gastronomiczna dla 35 osób na terenie powiatu brzeskiego/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971302 2019-09-09
godz. 10:30
Opolskie „Przebudowa ulicy Platanowej” Numer referencyjny: OR.IV.042.10.2019 Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972952 2019-09-09
godz. 11:00
Opolskie 1 Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej na obszarze TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ZAK03...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6982873 2019-09-09
godz. 11:00
Opolskie Zakup wraz z dostawą gąbek do tamowania krwotoków”, zgodnie z wymogami określonymi w załącznikach do zapytania ofertowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984898 2019-09-09
godz. 11:00
Opolskie Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu "Akademia IT w Opolu" Numer referencyjny: ZP.042.1.10.2019 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992398 2019-09-09
godz. 11:00
Opolskie Zakup i dostawa: poduszka do siedzenia - 1 szt. 1. Poduszka do siedzenia "EXCLUSIVE SEAT", model MFP-4535 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6999401 2019-09-09
godz. 11:00
Opolskie Ochrona osób i mienia w trakcie Święta Piwa 26-30.09.19

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6999480 2019-09-09
godz. 11:00
Opolskie Sporządzenie programu funkcjonalno użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na utw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985407 2019-09-09
godz. 11:30
Opolskie Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 5+1 oraz samochodu bus 8+1 dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985641 2019-09-09
godz. 11:30
Opolskie „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów Gminy Brzeg i jej jednostek organizacyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988503 2019-09-09
godz. 12:00
Opolskie Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu ul. Oleska 127 oraz Oddziału Ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992694 2019-09-09
godz. 12:00
Opolskie Dostawa sprzętu komputerowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992513 2019-09-09
godz. 13:00
Opolskie Usługa rozbudowy macierzy HPE 3PAR StoreScrv 7200 2-N Storagc Base Opis przedmiotu zamówienia: Zgodnie z Załącznikiem 1 Zakres zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973903 2019-09-09
godz. 14:00
Opolskie Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych: Zadanie nr 1: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku usługowo-biurowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)