Przetargi i zamówienia - Gryfice - woj. organizatora: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7215803 2019-12-14 Zachodniopomorskie Kategoria: Pojazdy inne Części i akcesoria Elementy zawieszenia Adres nadania: Polska , Zachodniopomorskie, Gryfice Adres dostawy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7219510 2019-12-16
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Remont przyłącza wodociągowego do budynku Przychodni dla SPZZOZ w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212100 2019-12-16
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych oraz Punktów Informacji i Kariery w ramach projektu: „Postaw na swój rozwój zawodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211613 2019-12-16
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usługi transportowej polegającej na przewozie 6 uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Gryficach, na zajęcia do oś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212881 2019-12-16
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach Numer referencyjny: TT 01/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7222936 2019-12-17
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa druków DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFICACH II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Specyfika głównych wymagań: Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7222938 2019-12-17
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Ostawa środków higienicznych i czystości na potrzeby POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFICACH UL.KOSZAROWA 4,72-300 GRYFICE W okresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224490 2019-12-17
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Sukcesywna dostawa specjalistycznym transportem wykonawcy, wysokoreaktywnego mielonego wapna palonego luzem, o minimalnej zawartoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154879 2019-12-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usługa odbioru, transportu oraz termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych świadczona dla SPZZOZ w Gryfica...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208263 2019-12-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawy artykułów hydraulicznych do Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. Opis przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7219647 2019-12-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7227547 2019-12-17
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa DP nr 3136Z w m. Modlimowo - ETAP I i II Zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224536 2019-12-18
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Sukcesywne dostawy podchlorynu sodu na oczyszczalnię ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie: od dnia 01.01.2020 r. do 31.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224570 2019-12-18
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Odbiór, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie odpadów: skratek (kod odpadu 19 08 01), zawartości piaskowników (kod odpadu 19 08 02)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199942 2019-12-18
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Roboty budowlane realizowane na podstawie projektu na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Nowego Zamku w Pł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208991 2019-12-18
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Sukcesywne dostawy przez okres od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r. środków czystości.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7218124 2019-12-18
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie Numer referencyjny: 59-19 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224581 2019-12-18
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnione i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7228245 2019-12-18
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług ratownika medycznego w Oddziale Psychiatrycznym w SPZZOZ w Gryficach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217378 2019-12-18
godz. 13:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji technicznej - projekt budowlany na budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej z m. Prusinowo do m. Niekładź...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217108 2019-12-18
godz. 13:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji technicznej - projekt budowlany na budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej z m. Brodniki do m. Gryfice. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226354 2019-12-18
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usługi specjalisty bezpieczeństwa danych - inspektora ochrony danych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7230254 2019-12-18
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Gryficach. II. Opis przedmiotu zamówienia Specyfika głównych wymagań: 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213201 2019-12-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Opracowanie map dla celów projektowych kanalizacji sanitarnej przesyłowej : Prusinowo - Niekładź Gryfice - Brodniki, po trasie wg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7224672 2019-12-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa implantów do operacji kręgosłupa dla SPZZOZ w Gryficach Numer referencyjny: 60/19 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211806 2019-12-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przeglądy planowe oraz naprawy awaryjne dekantera (wirówki) ALDEC G2-60 produkcji Alfa Laval, zamontowanej na terenie oczyszczalni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7222931 2019-12-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu dróg powiatowych Powiatu Gryfickiego II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7228317 2019-12-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa endoprotez, protez, ekspanderów piersiowych dla SPZZOZ w Gryficach Numer referencyjny: 55-19 Dostawa endoprotez, protez,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7228312 2019-12-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach Numer referencyjny: 62-19 Przedmiotem zamówienia jest sukcesy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211075 2019-12-26
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Kategoria: Motocykle i skutery YAMAHA Adres nadania: Polska , Zachodniopomorskie, Gryfice Adres dostawy: Polska , Opolskie, Krapk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)