Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7116401 2019-11-17 Świętokrzyskie Kategoria: Paczki Deski Adres nadania: Polska , Świętokrzyskie, Sandomierz Adres dostawy: Polska , Lubuskie, Deszczno Dystans: 59...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7116465 2019-11-17 Świętokrzyskie Kategoria: Paczki 1 paczka do Belgii Adres nadania: Polska , Świętokrzyskie, Kielce Adres dostawy: Belgia , Vlaanderen, Deerlijk ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7116490 2019-11-17 Świętokrzyskie Kategoria: Meble Ławka drewniana Adres nadania: Polska , Świętokrzyskie, Staniowice Adres dostawy: Polska , Mazowieckie, Falenty ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7066445 2019-11-17 Świętokrzyskie Kategoria: Ładunki Niepełna ciężarówka zabudowa do pickupa Adres nadania: Polska , Świętokrzyskie, Ostrowiec Świętokrzyski Adres ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7131174 2019-11-18
godz. 00:00
Świętokrzyskie Dostawa i zainstalowanie 42 szt. drzwi drewnianych (z ościeżnicami), typu p-poż. (EI 30), z samozamykaczami, w pomieszczeniach noc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7141815 2019-11-18
godz. 00:00
Świętokrzyskie Usługa w zakresie, transportu, noclegu i gastronomii podczas XIII edycji Targów Ekogala, które odbędą się w dniach 6-7 grudnia 201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145552 2019-11-18
godz. 00:00
Świętokrzyskie Wykonanie i dostarczenie 180 szt. medali i 180 szt. wyróżnień według wskazanych w Załączniku nr 1 wzorów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7147426 2019-11-18
godz. 00:00
Świętokrzyskie Realizacja grupowych szkoleń zawodowych. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci grupowych szkoleń zawodowych zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153830 2019-11-18
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zorganizowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153827 2019-11-18
godz. 00:00
Świętokrzyskie Przewóz dokumentów związanych z działalnością Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160663 2019-11-18
godz. 00:00
Świętokrzyskie Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2019 i 2020 rok.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160665 2019-11-18
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych dla 8 uczestni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7134364 2019-11-18
godz. 08:00
Świętokrzyskie Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu jednorazowego użytku Numer referencyjny: ZOZ/ZP/7/11/2019 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7143188 2019-11-18
godz. 08:00
Świętokrzyskie Rozbudowa i przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia związana z przyłączeniem budynku gospodarczego w m. Krzyż (dz. nr 319/7...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7123933 2019-11-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno – Szkółkarskiego w Sukowie Numer referencyjny: SA.270.1.12.2019.SAZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7133282 2019-11-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW budowy linii kablowej SN relacji GPZ Przysucha-Wieniawa na odcinku od projektowanej stacji transformatorowej Sokolniki Suche 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145626 2019-11-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie Rozbudowa sieci dystrybucyjnej dla potrzeb przyłączenia budynków mieszkalnych w miejscowości Jeziora, gm. Pniewy - RE Grójec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146687 2019-11-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w miejscowości Jeziora, gm. Pniewy – RE Grójec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155004 2019-11-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie DOSTAWA KOMPENSATORÓW DN400 L=1000MM – 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155003 2019-11-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie DOSTAWA CZERPAKÓW 400L Z ŁAŃCUCHAMI DO ŁADOWARO - ZWAŁOWARKI ŁZKS 500/250

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145995 2019-11-18
godz. 09:45
Świętokrzyskie „Organizacja, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Piekoszów wraz z zagospodarowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7123356 2019-11-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 5+695 do km 6+755 (Adamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7085162 2019-11-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Drugi przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla SSOR „Górka” w Busku-Zdroju Drugi przetarg nieograniczony ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091594 2019-11-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach Numer referencyjny: DP.2301.43.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7137903 2019-11-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie PBW budowy linii kablowej SN - powiązania napowietrznych linii 15 kV relacji GPZ Iłża - Mirzec i GPZ Skarżysko Północ - Kościelne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7138551 2019-11-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń oraz otoczenia budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.” Numer referencyjny: Nr ZP-26-02/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142356 2019-11-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020 Zamówienie jest podzielone na dwie c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7144219 2019-11-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ujęć wody na działkach: 51, 217, 232, 244, 256 w miejscowości Świdno gm. Mogielnica - RE ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7144551 2019-11-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pasków do badani moczu wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146209 2019-11-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2019/2020, w tym: 1) „Zimowe utrzymanie 39 km dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)