Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: dolnośląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7593038 2020-08-06
godz. 09:50
Dolnośląskie Budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule "zaprojektuj i wybuduj". Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615596 2020-08-11 Dolnośląskie Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn.: Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628858 2020-08-11
godz. 07:15
Dolnośląskie Zakup części do wagonów klin klocka hamulcowego AN5 L-350, sworzeń klapy 24V, podkładki gniazda ślizgu, podkładka gniazda ślizgu ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610124 2020-08-11
godz. 08:30
Dolnośląskie Remont i naprawa tarasu budynku przy ul. Dokerskiej 3-7d we Wrocławiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623542 2020-08-11
godz. 08:30
Dolnośląskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581845 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie AC/BZP/242-137/2020 Zestaw do oznaczania azotu metoda Kjeldaha dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606214 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Docieplenie ścian szczytowych oraz dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Działkowej 23 Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611200 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu pn.: „Dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615841 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie PN 29/20 dostawa preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego wraz z osprzętem oraz mleka modyfikowane – dogrywka Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7618947 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka Numer referencyjny: ROŚiMRW.271.1.2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620217 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Remont schodów na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bohaterów Getta 12 w Bielawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615547 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonanie zaleceń BHP: wymiana posadzki (na subicie) wraz z malowaniem pomieszczenia - sala ćwiczeń studentów nr 320 Katedry Chemi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620874 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn.: Remont ul. Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621289 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621250 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Przewozy szkolne do szkół na terenie gminy Lubań Numer referencyjny: PA.271.6.2020.EL. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608990 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Remont ul. Miłej zlokalizowanej na dz. nr ew. 243/2 w obrębie miejscowości Siedlec, gm. Długołęka Numer referencyjny: ZP.271.29.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623642 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Druk, oprawa oraz dostawa 2 książek dla Wydawnictwa Ossolineum: S. Chutnik Miasto zgruzowstałe oraz Ossolińskie wykłady Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618842 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa gazów medycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali Numer referencyjny: PZS/PN/7/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sukces...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603613 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie dostawa tonerów, tuszów do drukarek,rolek do faksów oraz bębnów i materiałów konserwujących do drukarek Numer referencyjny: PN 28...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628512 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa wraz z montażem mebli w celu stworzenia miejsc kwarantanny/izolacji w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Wałbrzychu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628903 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 393, ul. Baworowo i 358, ul. Ogrodowa w m. Leśna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618772 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa i montaż wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń dla inwestycji pn. „I etap rozbudowy szkoły Podstawowej w Święte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618854 2020-08-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa, montaż i podłączenie sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem z obsługi urządzeń i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629283 2020-08-11
godz. 09:10
Dolnośląskie 1 Przegląd okresowy zawiesi linowych 2,00 SZT

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618711 2020-08-11
godz. 09:30
Dolnośląskie Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Bierutowie w roku szkolnym 2020/2021 2.1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624706 2020-08-11
godz. 09:30
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych Część nr 2 - sukcesywna materiałów opatrunkowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563891 2020-08-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberpr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576418 2020-08-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Zakup 8 automatycznych bramek kontroli granicznej „ABC” z przeznaczeniem dla placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576517 2020-08-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576551 2020-08-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury dla Aerial Port of Debaraktion na lot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)