Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7632593 2020-09-25
godz. 10:00
Łódzkie „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług Pomocy Społecznej oraz zakup wyp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700360 2020-09-25
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa samochodu z napędem 4x4 Numer referencyjny: WL.2370.7.2020 Dostawa samochodu z napędem 4x4 w ilości 1 sztuki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700010 2020-09-25
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa pojazdu z zabudową w postaci hydraulicznie podnoszonego kosza izolowanego. Numer referencyjny: ZDiT-DZ.2620.32.2020 1.Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690135 2020-09-25
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa jednorazowego sprzętu specjalsitycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Numer referencyjny: ZP/52/2020 Pakiet Nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7665601 2020-09-25
godz. 12:30
Łódzkie Zmiana przeznaczenia pomieszczeń w budynku A2 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – w tym adapta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693503 2020-09-28
godz. 00:00
Łódzkie Dostawy ok. 65 t. węgla kamiennego typu ekogroszek luzem o parametrach nie gorszych niż: wartość opałowa 26 MJ/kg granulacja 5-25 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691451 2020-09-28
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowy gazociągu wraz z przyłączami w m. Sieradz ul. Jana Pawła II W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691450 2020-09-28
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowy sieci gazowej z przyłączami w m. Chechło Pierwsze ul. Gałczyński...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689521 2020-09-28
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Byd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692038 2020-09-28
godz. 09:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i chi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692035 2020-09-28
godz. 09:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi: II.1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693029 2020-09-28
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: 5/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703385 2020-09-28
godz. 09:00
Łódzkie Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach „Bionanopark” sp. z o.o. położonych w Łodzi przy ul. Dubois 114/116 Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7676793 2020-09-28
godz. 09:30
Łódzkie Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą dwóch central telefonicznych. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690423 2020-09-28
godz. 10:00
Łódzkie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzała – etap V Numer referencyjny: IZP.271.11.2020 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690381 2020-09-28
godz. 10:00
Łódzkie Termomodernizacja budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu w ramach zadania pn. „Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689977 2020-09-28
godz. 10:00
Łódzkie Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych Numer referencyjny: IM.271.40.2020.KM 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690288 2020-09-28
godz. 10:00
Łódzkie Termomodernizacja budynku „Domek Wędkarza” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: GKBI.271.7.2020 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691428 2020-09-28
godz. 10:00
Łódzkie Ieżąca konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zapolice w 2021 roku. Szacunkowa ilość opraw: 622 sztuk rozmieszczonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693019 2020-09-28
godz. 10:00
Łódzkie Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek - etap II Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693919 2020-09-28
godz. 10:00
Mazowieckie 517/P/20/Ciechanów wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gzowo Pokrzywnica gmina wiejska nr dzial.: 111/4 sprawa Opracowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697927 2020-09-28
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego w Radomsku/procedura powtórzona/ Numer referencyjny: 534/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691015 2020-09-28
godz. 12:00
Łódzkie Dokonanie na działce nr 12/13 nasadzeń drzew liściastych z gatunków: dąb szypułkowy, klon (pospolity, jawor, srebrzysty, czerwony)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690364 2020-09-28
godz. 12:00
Łódzkie wykonanie remontu 39 pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 39 części Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690317 2020-09-28
godz. 12:00
Łódzkie TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE - ETAP II - wymiana stolarki okiennej,drzwiowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690114 2020-09-28
godz. 12:00
Łódzkie Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – Etap IX Numer referencyjny: GZK.271.4.2020 1. Zakres rzeczowy zamówienia: 1) Przedsięwzię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703540 2020-09-28
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer referencyjny: 1/ZP/2020 1) Cześć 1 dostawa sprzętu i oprogramowania komputer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690071 2020-09-28
godz. 12:30
Łódzkie Przebudowa i rozbudowa Centrum Badań In Vivo w formule zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny: ZP/93/2020 Przebudowa i rozbudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697957 2020-09-28
godz. 12:30
Łódzkie Zakup, instalacja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na dziewięciu salach rozpraw. Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690304 2020-09-28
godz. 13:00
Łódzkie PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZAKŁADU AGROINŻYNIERII – PRZEBUDOWA WNĘTRZA BUDYNKU LABORATORYJNO-BIUROWEGO (ETAP III) Numer referencyjny: 22/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)