Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7566912 2020-09-28
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Przebudowa budynku biurowo-warsztatowego nr 33 w K-1162 Bydgoszcz”. Numer referencyjny: WIB/PN/5/R/6 Przedmiotem niniejszego zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700180 2020-10-05
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie wraz z budową infrastruktury technicznej budynku przy ul. Fred...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7637404 2020-10-14
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie Numer referencyjny: ZP.271.19.2020 1) Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705341 2020-10-28
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej n/c z przyłączami w msc. Bydgoszcz ul. Niemcewicza, Plac Weyssenhoff...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705837 2020-10-28
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w m. Bydgoszcz, ul. NIEmcewicza Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7742214 2020-10-29 Kujawsko-Pomorskie Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770766 2020-10-29 Kujawsko-Pomorskie Zlecę opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami - Kowalewo Pomorskie Zlecę opracowanie dokumentacji projektowej wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770772 2020-10-29 Kujawsko-Pomorskie Zlecę łożenie gontu drewnianego na dachu nawy kościoła - Łowiczek Zlecę łożenie gontu drewnianego na dachu nawy kościoła. Pozdrawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7778915 2020-10-29 Kujawsko-Pomorskie - Licencja Sketchup Pro 2020 PL (licencja wieczysta) - 12 szt. - Przed ł u ż enie - Support & Maintance dla Sketchup Pro - 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7766063 2020-10-29
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń jednostek organizacyjnych Gminy Lniano w 2021 roku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7766064 2020-10-29
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa oleju napędowego dla potrzeb Gminy Lniano w 2021 roku Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny bezgotówkowy zakup ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711560 2020-10-29
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gazociągów n/c wraz z przyłączami gazu n/c w msc. Grudziądz, ul. Chełmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711692 2020-10-29
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przebudowy gazociągów n/c wraz z przyłączami gazu n/c w m. Grudziądz, ul. C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717053 2020-10-29
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywna dostawa żywności Numer referencyjny: 01/Żyw/D/20 Mięso czerwone, wędliny z mięsa czerwonego, tłuszcze zwierzęceMięso cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755239 2020-10-29
godz. 09:00
Mazowieckie Przebudowa szatni dla monterów w budynku „H” w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 – należącego do PSG sp. z o.o. Oddział Zakład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755233 2020-10-29
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci gazowej ś/c z przyłączami gazu w msc. Stary Sumin 27 i 28, dz. 5/16, dz. 5/12 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758808 2020-10-29
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa rękawic diagnostycznych, nitrylowych, NIEjałowych, bezpudrowych Numer referencyjny: 490/P/2020 Rękawice diagnostyczne, nit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758029 2020-10-29
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 281.80.2020 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Lunewil we Włocławku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Budowa odcinka kanalizacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761903 2020-10-29
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie i dostawa indywidualnego kompaktowego węzła cieplnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7766822 2020-10-29
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i AKPiA Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768507 2020-10-29
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu sele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767969 2020-10-29
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja zasilania zgodnie z założeniami NCR dla grupy 3 budynki (zasilanie 24 godzinne w węzłach telekomunikacyjnych i pom. t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762825 2020-10-29
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Numer referencyjny: RGK.271.12.2020 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7775630 2020-10-29
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa kłódek energetycznych, kluczy do kłódek energet., gazu propan/butan do zapalniczek; naboju z gazem propan/butan, taśm elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7776566 2020-10-29
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa przekaźników Przekaźniki napięciowe CP-721

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754182 2020-10-29
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul. Anny Walentynowicz 6 w Grudziądzu - sprawa numer: 84/2020 Numer referencyjny: 84/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765380 2020-10-29
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza Numer referencyjny: PP-II.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753933 2020-10-29
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej działka nr 45 obręb Kryńsk. Numer referencyjny: ZPF.271.17.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768726 2020-10-29
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719868 2020-10-29
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa materiałów i artykułów remontowo-budowlanych, urządzeń, podzespołów i narzędzi do zabezpieczenia prac remontowych i budowl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)