Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7331957 2020-02-25 Mazowieckie BBA-2.261.1.2020 Wykonywanie usług poboru próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych u producentów i w hurtowniach paliw, gazu skro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336274 2020-02-25 Warmińsko-Mazurskie Usługi inżyniera projektu - zakres prac: 1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania oszacowania wartości przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347551 2020-02-25 Warmińsko-Mazurskie Dostawa adaptera do stołu Trumpf TS 5500 do mocowania głowy i pasa do mocowania ciała. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347539 2020-02-25 Warmińsko-Mazurskie Przegląd techniczny urządzeń medycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7350534 2020-02-25 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336581 2020-02-25
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie 6/ZO/2020 Wykonanie usługi w zakresie obsługi serwisowej i konserwacyjnej systemów dynamicznego osuszania zainstalowanych w budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339119 2020-02-25
godz. 08:00
Mazowieckie Badania nieniszczące połączeń spawanych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297787 2020-02-25
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przetarg NIEograniczony na dostawy leków przeciwwirusowych w ramach programu lekowego eradykacja wirusa zapalenia wątroby typu B i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7302275 2020-02-25
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawy leków przeciwwirusowych w ramach programu lekowego eradykacja wirusa zapalenia wątroby typu Symbol: ZP/4/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7323139 2020-02-25
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Remonty cząstkowe nawierzchni z elementów betonowych na terenie Gminy Miasta Ełk w 2020r. Numer referencyjny: O-ZP.271.3.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333942 2020-02-25
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności na stanowisku: Optyk-Refrakcjonista/Optometrysta Ambulatorium z Iz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329580 2020-02-25
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325758 2020-02-25
godz. 09:15
Warmińsko-Mazurskie Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego Przedmiotem zamówienia jest: Budowa nowych punktów świetlnych: 1) Olszyny: droga wew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331494 2020-02-25
godz. 09:30
Mazowieckie Wykonanie i dostawa materiałów promujących honorowe krwiodawstwo w ramach programu lojalnościowego pn. „Każda kropla jest cenna”. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344019 2020-02-25
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Remont lokalu mieszkalnego do ponownego zasiedlenia na adresie: ul. Orla 1/13 oraz ul. Skrzydlata 5/3 w Elblągu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299893 2020-02-25
godz. 09:45
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego- Wyszyńskiego- III etap, od punktu Z1 do komory P8 w ramach projektu pn....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297806 2020-02-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294782 2020-02-25
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług nieregularnego transportu osób na terenie kraju dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7313942 2020-02-25
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi wsparcia w przeglądzie procedur pod kątem zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami i przeszkolenia pracowników urzędów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318052 2020-02-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich ujęć wody pitnej stanowiących własność Gminy Małdyty, zlokalizowanych na terenie gm. Małd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332876 2020-02-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawy produktów farmaceutycznych Numer referencyjny: SOZ.383.4.2020 Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są sukce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7335000 2020-02-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Eksploatacja i konserwacja fontanny wraz z pomieszczeniem technicznym w Parku Miejskim w Gołdapi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335810 2020-02-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Uzupełnienie, korekta redakcyjna, tłumaczenie, przygotowanie do druku i druk wydawnictwa dotyczącego Polskiej Krajowej Sieci Citta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337404 2020-02-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Numer zamówienia: 61/P/20/Szczytno wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Biskupiec Biskupiec miasto ul. Żelazna nr dzial....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337974 2020-02-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiejskiej 2 Kresowej 1 w następującym zakresie: remont dachu z wymianą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338614 2020-02-25
godz. 10:00
Mazowieckie 8000299504/8000299698 zakup i dostawa Taśmy polipropylenowej Część A-zakup i dostawa Taśmy na potrzeby Biura Poligrafii ZUS (Wydzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338110 2020-02-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji: „Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady”, „Budowa ciągu pieszo-row...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323057 2020-02-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki - droga nr 1981N (km 0+000 do km 3+500) Numer referencyjny: CUWPK.34...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340258 2020-02-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Dębinka, Miłomłyn obszar wiejski nr dzial.: 4-73/1 Wykonanie projektu budowlano-wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340300 2020-02-25
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dowóz jednorazowo około 300 posiłków przygotowywanych w niżej wymienionych placówkach i dowożenie ich do szkół położonych na teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)