Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698006 2020-09-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wraz z montażem placów zabaw, altan drewnianych i wykonanie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7681797 2020-09-25
godz. 10:00
Podlaskie Budowa placu zabaw dla dzieci w Parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno-wodnych Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691456 2020-09-28
godz. 00:00
Podlaskie Usługa palenia w piecach centralnego ogrzewania ogrzewających budynek szkoły i budynku mieszkalnego znajdującego się obok szkoły p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690443 2020-09-28
godz. 09:00
Podlaskie Rozbudowa drogi gminnej nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko – Etap II Numer referencyjny: Nr sprawy: WZ. 271.9.2020 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690056 2020-09-28
godz. 10:00
Podlaskie „Przebudowa dróg gminnych: nr 101941B i nr 101942B w miejscowości Płociczno oraz drogi nr 10133B w miejscowości Zajączkowo Folwark...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703399 2020-09-28
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa sprzętu do obsługi PSZOK w ramach projektu pn. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690076 2020-09-28
godz. 11:00
Podlaskie Budowa energetycznego przyłącza kablowego nN 0,4 kV w miejscowości Szelment w ramach projektu „Modernizacja WOSiR Szelment na rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7681889 2020-09-28
godz. 14:00
Mazowieckie USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w SEJNACH Numer referencyjny: 02/ZP/2020 PAKIET 1 Ubezp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708886 2020-09-29 Podlaskie Zlecę ułożenie kostki - Łomża Zlecę ułożenie kostki 550 m2, z materiałem lub bez. Termin koniec października, Łomża. Zainteresowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710788 2020-09-29 Podlaskie Zakup drobnego szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.049.2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710787 2020-09-29 Podlaskie Dostawa szkła i akcesoriów laboratoryjnych, certyfikowanego materiału odniesienia, odczynników chemicznych i testów kuwetowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713486 2020-09-29 Podlaskie Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość 55 nieruchomości niezabudowanych (w tym wartość części składowych ogródka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702748 2020-09-29
godz. 08:00
Mazowieckie Prace remontowe na wybranych obiektach mostowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku: 1) Kładka dla pieszych w ciągu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709830 2020-09-29
godz. 08:00
Podlaskie 31/ZO/2020 Usługa zaprojektowania, produkcji i dostarczenia materiałów promocyjnych-gadżety różne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692787 2020-09-29
godz. 09:00
Podlaskie Przebudowa drogi - działka Nr 176/1 w miejscowości Stock Numer referencyjny: BRG.271.89.2020 Przebudowa drogi - działka Nr 176/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694420 2020-09-29
godz. 09:00
Podlaskie Budowa przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Arnikowa 10B, działka nr 5020/7 w Augustowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702495 2020-09-29
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa mobilnych komputerów wraz z oprogramowaniem dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz realizacji projektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703701 2020-09-29
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa mobilnych komputerów wraz z oprogramowaniem do Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Numer referencyjny: ŁCRE/RPOW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690249 2020-09-29
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa 2 sztuk lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych Numer referencyjny: WT.2370.12.2020 Dostawa 2 sztuk lekkich samocho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706210 2020-09-29
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów angioplastyki wieńcowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706718 2020-09-29
godz. 09:00
Lubelskie SOLHILL - solankowe koncentraty do hydroterapii wraz z urządzeniem do dawkowania 1. Przedmiotem zamówienia są działania związane ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706491 2020-09-29
godz. 09:45
Podlaskie Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2020/2021 Numer referencyjny: Or – V...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7647355 2020-09-29
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w oddziałach ZUS w Białymstoku, Olsztynie i Siedlcach w 2021 r. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7660442 2020-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usługi asysty technicznej systemu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie Numer referencyjny: BZP.272.34.2020 Świadczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7660512 2020-09-29
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa fabrycznie nowych plomb do gazomierzy miechowych i reduktorów ciśnienia gazu Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002698 Plomb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692664 2020-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr geod. 976 obręb Przytulanka na odcinku w km 0+ 740,93 - 1 + 195,11 i drogi gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696307 2020-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie remontu klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Magazynowa 15 w Zambrowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686917 2020-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa linii dializacyjnych do Ośrodka Dializ I Kliniki Nefrologii i Transplantologii USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699000 2020-09-29
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa i montaż fontanny pływającej w Parku Solidarności w Grajewie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)