Przetargi i zamówienia - Olsztyn - Budowlana - remonty, wykończenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7142778 2019-12-09
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup stali na potrzeby projektu badawczego Stal S235 wg. normy PN-EN 10025:2005 – zgodnie ze specyfikacją załączoną do zapytania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7177631 2019-12-09
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie OBJĘCIE PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ ROZUMIANĄ JAKO BADANIA WSTĘPNE , OKRESOWE, KONTROLNE I SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE PRACOW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201170 2019-12-09
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Olsztyn Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego wraz z egzaminem wewnętrznym pn. s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189194 2019-12-09
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Rozpędziny Kwidzyn gmina wiejska nr dzial.: 175/3 Opracowanie dokumentacji dla budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7187795 2019-12-09
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-PNK/D/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7177813 2019-12-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie remontu pomieszczeń nr 4,5,2 przy ul. Heweliusza 10 oraz pomieszczenia nr 6 przy ul. Oczapowskiego 1 Uniwersytetu Warmiń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7191147 2019-12-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywne dostarczanie artykułów biurowych na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Gło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7191010 2019-12-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania – spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194335 2019-12-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sprzątanie pomieszczeń biurowych Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Dróg w Elblągu, Obwodu Drogowego w Morągu i Obwodu Drogowego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195180 2019-12-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wyposażenie dwóch sal dydaktycznych w interaktywny system do cyfrowego nauczania histologii składający się z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199646 2019-12-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199643 2019-12-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204242 2019-12-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup i dostawy jaj kurzych do działu żywienia WZLP w Olsztynie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202463 2019-12-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn na parking strzeżony w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208520 2019-12-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7197936 2019-12-09
godz. 10:15
Warmińsko-Mazurskie Sprzątanie pomieszczeń biurowych Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Dróg w Elblągu, Obwodu Drogowego w Morągu i Obwodu Drogowego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7128591 2019-12-09
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa urządzeń medycznych Numer referencyjny: DZPZ/333/28UEPN/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208507 2019-12-09
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie medycznych czynności ratunkowych zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym - w zakresie wynikającym z wykony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7133252 2019-12-09
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Sprzątanie i utrzymanie w czystości budynków oraz posesji należących do GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na zadania Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7157129 2019-12-09
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie „Dostawa produktów paliwowych i poza paliwowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie”. Numer referencyjny: ZDW/NZP.EA-2/PN/32...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195466 2019-12-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie przeglądów systemów wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i klimatyzatorów w budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202468 2019-12-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa wieńców na świerku, kwiatów ciętych z przybraniem, koszy teatralnych, kompozycji kwiatowych na potrzeby Urzędu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7170187 2019-12-09
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Bankowa obsługę budżetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7169267 2019-12-10
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Kategoria: Inne przesyłki Inne parapety Adres nadania: Polska , Warmińsko-Mazurskie, Olsztyn Adres dostawy: Polska , Dolnośląskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7185485 2019-12-10
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZAKUP ŁADOWARKI KOŁOWEJ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2019. 2) Masa ekspl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7201284 2019-12-10
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie przeprowadzenia egzaminów certyfikacyjnych TGLS lub innych równoważnych z języka angielskiego po zakończeniu kursów językowych na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7185664 2019-12-10
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie ZAKUP ŁADOWARKI KOŁOWEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195942 2019-12-10
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie PZP.262.53.2019.RGŚ PZP.262.59.2019.RI DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO wraz z OPROGRAMOWANIEM z podziałem na 4 zadania (przetarg nie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7206277 2019-12-10
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno - porządkowego i estetycznego budynku i terenu skarbu Państwa przy ul. Dworcowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7143017 2019-12-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa leków Numer referencyjny: ZPZ-59/10/19 11. Wapno adsorbowane 4, 5 kg – op. 30. 21 Bupivacaine x 5 fiolek 0,5%/20ml op. 502...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!