Przetargi i zamówienia - Kielce - Budowlana - remonty, wykończenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7191833 2019-12-05 Świętokrzyskie Produkcja i emisja spotów radiowych w radiu o zasięgu regionalnym (województwo świętokrzyskie), informujących o projekcie „Innowac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198968 2019-12-05 Świętokrzyskie Usługa cateringowa podczas spotkania warsztatowego dla przedsiębiorców z powiatów: jędrzejowskiego, włoszczowskiego, pińczowskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207524 2019-12-05 Świętokrzyskie Kategoria: Inne przesyłki Inne Kontener Izoterma 7metrów długi Adres nadania: Polska , Świętokrzyskie, Kielce Adres dostawy: Pols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7184634 2019-12-05
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę leków różnych Numer referencyjny: SAG ZP-18/2019 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7192005 2019-12-05
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa cieplarki do hodowli kultur mikrobiologicznych, instalacja i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników użytkownika w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195573 2019-12-05
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci oraz rodziców - uczestników projektu pn. „RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189440 2019-12-05
godz. 10:30
Świętokrzyskie Dostawa materiałów biurowych oraz papieru do urządzeń kserograficznych i drukarskich dla KMP/KPP/KWP/CBŚP/BSW Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7170478 2019-12-05
godz. 11:00
Świętokrzyskie Remont drogi powiatowej nr 0485T w miejscowości Wincentów, gmina Piekoszów Numer referencyjny: PZD.26.63.2019 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7171008 2019-12-05
godz. 11:00
Świętokrzyskie Remont drogi powiatowej nr 0342T Łagów-Nowy Staw-Duraczów-Melonek na odcinku Duraczów-Ruda na terenie gm. Łagów Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7172057 2019-12-05
godz. 11:00
Świętokrzyskie „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0282 T odcinek w m. Rykoszyn od skrzyżowania z DP 0484 T tj. od km lokalnego 0+000 do km 0+900, pow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7188808 2019-12-05
godz. 11:00
Świętokrzyskie DRUK WYDAWNICTW PROMUJĄCYCH WALORY TURYSTYCZNE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO: ŚWIĘTOKRZYSKI PASZPORT TURYSTYCZNY ORAZ ZESTAW 10 ULOTEK ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195543 2019-12-05
godz. 11:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej oraz dostawa telefonów i modemów dla jednostek Krajowej Administracji Ska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7161336 2019-12-05
godz. 12:00
Świętokrzyskie Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer referencyjny: ATZ-381-65/19 Przedmiotem zamówienia jest dostawa now...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199617 2019-12-05
godz. 12:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług w zakresie prowadzenia pralni zakładowej w latach 2020-2021 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłowni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7116137 2019-12-05
godz. 13:00
Świętokrzyskie Dostawa sprzętu informatycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7188250 2019-12-05
godz. 13:00
Świętokrzyskie realizacja usług transportowych dotyczących zapewnienia dojazdu dla Uczestników Projektu do CENTRUM DZIENNEJ OPIEKI CARITAS W WIŚN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7183181 2019-12-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Opracowanie nowego operatu wodnoprawnego dotyczącego poboru wody podziemnej za studni głębinowej, zlokalizowanej na terenie kopaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7187430 2019-12-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zrealizowanie usługi cateringowej w ramach projektu „Energia kompetencji – energia rozwoju” - EK-ER/6/2019. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192902 2019-12-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie 103/ZK/2019/DDR Zakup artykułów spożywczych na przygotowanie poczęstunku zakup artykułów spożywczych na przygotowanie poczęstunku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192889 2019-12-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych dla uczestników „7- dniowego zimowego obozu integracyjnego z realizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194040 2019-12-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zapytanie ofertowe nr 11/POPW.01.01.02-26-0027/17 - Przeprowadzenie kampanii marketingowej W związku z realizowanym projektem pn....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198858 2019-12-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Dostawa sprzętu komputerowego : 8 sztuk fabrycznie nowych komputerów typu AII In One , 3 sztuk laptopów fabrycznie nowych , 1 sztu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7177801 2019-12-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawy materiałów zużywalnych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Bloku Operacyjnego, Centrum Urazowego dla Doros...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7191263 2019-12-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa 45 000 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192505 2019-12-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie ZAKUP I DOSTAWA PIANIN Numer referencyjny: ZP 3-2019 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195554 2019-12-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198731 2019-12-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą papieru do biletów parkingowych, rolek termicznych oraz głowic do drukarek na potrzeby obsługi parkingu Święt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198855 2019-12-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup artykułów spożywczych na przygotowanie poczęstunku” w celu realizacji projektu pn. „DLA DOBRA RODZINY” współfinansowanego ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189217 2019-12-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Numer referencyjny: AZP 241-178/2019 Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7170470 2019-12-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ USŁUG KURIERSKICH DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)