Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5411588 2020-09-29 Śląskie II.1.1) Nazwa: Obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW 781 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411590 2020-09-29 II.1.1) Nazwa: Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – „Scalanie gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411591 2020-09-29 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Rozbudowa ul. Obywatelskiej na odcinku od ulicy Nowe Sady do ul. Waltera-Janke w Łodzi wraz z przebudową wodociągu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411592 2020-09-29 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Renaturyzacja obszaru mokradłowego w leśnictwie Dobra w oddz. 257 II.1.4) Krótki opis: Dane techniczne:— docelowa r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411597 2020-09-29 Podlaskie II.1.1) Nazwa: Budowa budynku radiowego Centrum Naukowo-Dydaktycznego II.1.4) Krótki opis: Zakres:1) roboty zagospodarowania teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411602 2020-09-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów Uniwersytetu Gdańskiego II.1.4) Krót...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411608 2020-09-29 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Sukcesywna sprzedaż i dostarczenie ciekłego helu do Centrum Nowych Technologii UW II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411615 2020-09-29 II.1.1) Nazwa: Dostawa materiałów do sterylizacji II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów do steryliz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411618 2020-09-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa ambulansów drogowych typu C szt. 2 II.1.4) Krótki opis: „Dostawa ambulansów drogowych typu C szt. 2”1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411619 2020-09-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa oprogramowania Microsoft lub równoważnego wraz ze wsparciem technicznym przez 36 miesięcy II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411620 2020-09-29 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Dostawa 9 samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej segment „C” z napędem elektrycznym II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411632 2020-09-29 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa urządzeń laboratoryjnych: wytrząsarka cyfrowa II.1.4) Krótki opis: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411636 2020-09-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny dla obsługi e-usług: E-urząd III etap – wymiana spr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411650 2020-09-29 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa modelu stanowiska produkcyjnego przygotowanego do współpracy z systemem informatycznym klasy MES. Oznaczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411662 2020-09-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411663 2020-09-29 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa 2 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WGGiOŚ – KC-zp.272-166/20 II.1.4) Krótki opis: Dostawa 6 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411672 2020-09-29 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Milicz II.1.4) Krótki opis: Świadczenie usług odbior...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411673 2020-09-29 II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411676 2020-09-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411677 2020-09-29 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Modernizacja automatyki pomiarów AKP ZW Domaniów II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie istn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411680 2020-09-29 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej o szerokim zasięgu promującej efekty real...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411686 2020-09-29 II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2020 r. II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411691 2020-09-29 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411693 2020-09-29 Śląskie II.1.1) Nazwa: Usługi dotyczące Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) w zakresie rozwoju, utrzyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411698 2020-09-29 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wola Krzysztoporska II.1.4) Krótki opis: Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411701 2020-09-29 II.1.1) Nazwa: „Wykonanie przejścia metodą przecisku hydraulicznego pod ul. bł. Karoliny w Rzeszowie” II.1.4) Krótki opis: Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411702 2020-09-29 Pomorskie II.1.1) Nazwa: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów na terenie Oczyszczalni Ściek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411705 2020-09-29 II.1.1) Nazwa: Naprawa powypadkowa autobusu Solaris Urbino 12 o nr inwent. 5439 dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu II.1.4) Krótki opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411707 2020-09-29 II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowych przekroczeń rzeki Wisłok gazociągiem DN 300 Strachocina – Warzyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5411708 2020-09-29 II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinków gazociągów DN500 i DN300 przy ul. Giedroycia w Krakowie II.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)