Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5298968 2020-06-05 II.1.1) Nazwa: „Przebudowa przystanków autobusowych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w gminie Andrychów” II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298972 2020-06-05 II.1.1) Nazwa: Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298973 2020-06-05 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Remont i przebudowa zbiornika wodnego na działkach oznaczonych numerami 164 i 166 obr. Sokołowsko II.1.4) Krótki op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298977 2020-06-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Przebudowa przepustów i mostków oraz zabezpieczenia brzegów potoków przy drogach leśnych w leśnictwie Stryszawa II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298978 2020-06-05 Łódzkie II.1.1) Nazwa: „Przebudowa ulicy Mierzejowej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Konnej wraz z przebudową ul. Poziomej od ul. Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298981 2020-06-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299012 2020-06-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem monitora interaktywnego oraz podstawy jezdnej do sali konferencyjno-szkolen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299014 2020-06-05 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu, zadanie nr 21 – Volkswagen Crafter II.1.4) Krótki o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299016 2020-06-05 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Dostawa samochodów osobowych w wersji policyjnej oznakowany II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299018 2020-06-05 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu, zadanie nr 24 Opel Corsa II.1.4) Krótki opis: Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299025 2020-06-05 II.1.1) Nazwa: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299103 2020-06-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Nadzór archeologiczny przy nadzorowaniu przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. II i III etapu rozbudowy II linii metra....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299104 2020-06-05 II.1.1) Nazwa: Wykonanie Modułu Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli (MOPSiK) II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299105 2020-06-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długotermin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299115 2020-06-05 II.1.1) Nazwa: Prowadz. windykacji i egzekucji należności z tyt. nieuregulowanych opłat przewozowych i dodatkowych nałożonych w la...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299117 2020-06-05 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Oleśnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299128 2020-06-05 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie sek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299150 2020-06-05 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Sek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299174 2020-06-05 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Pozyskanie danych teledetekcyjnych i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5299185 2020-06-05 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Świętego Antoniego, Bojańc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5297964 2020-06-04 Wielkopolskie II.1.1) Nazwa: Remont ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Saskiej do Mostu Nowohuckiego II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5297985 2020-06-04 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawa farb kamuflażowych, specjalnych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb kamuflażowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5297996 2020-06-04 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup dysków twardych SSD do macierzy dyskowych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa 2 macier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298007 2020-06-04 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298008 2020-06-04 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa wyposażenia specjalistycznego pomieszczeń pracowni II.1.4) Krótki opis: Dostawa wyposażenia specjalistyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298029 2020-06-04 Śląskie II.1.1) Nazwa: „Zakładanie, utrzymanie kwietników i rabat w pasach drogowych na terenie miasta Tychy” II.1.4) Krótki opis: 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298031 2020-06-04 Śląskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 10 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298032 2020-06-04 Lubelskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie w procesie odzysku lub unieszkodliwiania stabilizatu po biologicznym przetworzeniu w inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298034 2020-06-04 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5298035 2020-06-04 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na: „Budowę przepustów rurowych, bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)