Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4991912 2019-08-23 Zachodniopomorskie Przebudowa ul. Słowackiego w Pyrzycach w trybie zaprojektuj i wybuduj – II etap. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PIiD.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991905 2019-08-23 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2710.4.2019 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska rekreacyjnego w Falęcicach....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991906 2019-08-23 Mazowieckie świadczenie usługi dotyczącej wykonania przeglądów okresowych, konserwacji urządzeń klimatyzacji precyzyjnej oraz zasilania gwara...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991907 2019-08-23 Małopolskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubień Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991908 2019-08-23 Śląskie „Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej wraz z instalacją do dozowania płynnego siarczanu sodu dla Spółki Restrukturyz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991909 2019-08-23 Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „119 nowych możliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Eur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991910 2019-08-23 Śląskie Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach-Zarzeczu Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991911 2019-08-23 Lubuskie Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w okresie od 2 września 2019 r. do 26 września 2020 r. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991915 2019-08-23 Budowa punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów w Dobroszycach - postępowanie ponowione Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991919 2019-08-23 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AKDZ.261.22.2019.AS 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą spektrofluoryme...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991852 2019-08-23 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-MPGKiM/45/VII/2019 Zakres prac obejmuje: Usunięcie nieprawidłowości stanu techniczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991854 2019-08-23 Mazowieckie Usługa wdrożenia systemu kontroli dostępu użytkowników do sieci Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-WPP-2374-1-11-DT-PN-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991918 2019-08-23 Zachodniopomorskie „Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991856 2019-08-23 Mazowieckie Usługa wdrożenia oprogramowania do autoryzacji urządzeń wchodzących w skład infrastruktury teleinformatycznej Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991863 2019-08-23 Dostawa stacji roboczej z oprogramowaniem systemowym Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PO.271.1.2019 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991867 2019-08-23 Pomorskie Budowa drogi leśnej nr 9 w leśnictwie Janowiec na odcinku około 1,1 km - 2 postępowanie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991869 2019-08-23 Pomorskie Przygotowanie i podanie posiłków w kuchni zamawiającego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2/2019 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991870 2019-08-23 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 565880-N-2019 Budowa zatoki autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i dojściami w m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991871 2019-08-23 Wyposażenie kotłowni wraz z budową przyłącza gazowego na potrzeby budynku integracji społecznej w Książnicy Numer referencyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991872 2019-08-23 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 969 w km 020 – 1+470 do km...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991875 2019-08-23 sukcesywna dostawa sprzętu endoskopowego kompatybilnego z instrumentarium firmy Karl Storz dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łuk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991876 2019-08-23 Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu wg projektu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WIiZP.271.17.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991877 2019-08-23 Dolnośląskie Przebudowa ul. T.Szewczenki w celu wykonania azylu dla pieszych przy ul. J.Palacha we Wrocławiu Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991878 2019-08-23 Zachodniopomorskie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991879 2019-08-23 Budowa ul. Głogowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej w Kaliszu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991881 2019-08-23 Śląskie Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Żydowie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991882 2019-08-23 Śląskie Wykonanie audytu finansowego, dotyczącego realizacji Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991883 2019-08-23 Śląskie Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991884 2019-08-23 Mazowieckie Remont instalacji wentylacji mechanicznej w piwnicach budynku C-D- Kancelarii Sejmu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BIT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4991886 2019-08-23 Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Ostrowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GPI.271.25.2019 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)