Wyniki przetargów - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5048531 2019-10-15 Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048498 2019-10-15 Podkarpackie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa –Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne polega...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048667 2019-10-15 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.49.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej nr 103508R na odcin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048652 2019-10-15 Podkarpackie Cząstkowa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzeszów: dr. 102408 R dz. 756, 102418 R dz. 748/1 i cz. dz. 753 “Cząskowa pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048560 2019-10-15 Podkarpackie Przebudowa dróg gminnych: Nr 108722R ulica Grabowa w km 0+000-0+279,50, Nr 108721R ulica Brzozowa w km 0+000 – 0+312,20 i Nr 10872...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048668 2019-10-15 Podkarpackie „Lokal dla seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych” „Rozbudowa budynku przy ul. Piastowskiej 58 dla potrzeb Klubu Seniora i R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048803 2019-10-15 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej Nr 111452R w m. Chłopice, poprzez budowę chodnika odc. od km 0+194 do km 0+330

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048802 2019-10-15 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa miejsc postojowych na części dz. nr 440 i 198/5 w miejscowości Dobkowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048792 2019-10-15 Podkarpackie Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Horyńcu- Zdroju Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.19 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048861 2019-10-15 Utwardzenie terenu po obu stronach istniejącego parkingu w osiedlu Broniewskiego w Nowej Debie (nasprzeciwko budynku nr 2) na dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048780 2019-10-15 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont drogi w Gminie Jarocin: Jeże – Golce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048870 2019-10-15 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont drogi w Gminie Jarocin: Mostki – Bukowa – Mostki Sokale

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048871 2019-10-15 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont drogi w Gminie Jarocin: Domostawa - Maklaki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049131 2019-10-15 Mazowieckie „Dostawa 2 szt. ambulansów typu „C” powyżej 3,5t- dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049122 2019-10-15 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.71.2019 Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych – „Przebudowa drogi gminnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049161 2019-10-15 Wybór banku prowadzącego obsługę bankową Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049176 2019-10-15 Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej (PROJEKT-ZRID) dla inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Misztale". Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049178 2019-10-15 Podkarpackie Remont części drogi wewnętrznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ciągów komunikacyjnych oraz płyty odbojowej budynku „C”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049195 2019-10-15 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.51.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 103516R w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049282 2019-10-15 Podkarpackie Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049339 2019-10-15 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.34.2019 Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony na osiedlu Moskal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049340 2019-10-15 Budowa nowego oświetlenia ulic na terenie miasta Jarosławia – Budowa oświetlenia ul. Pasieka. Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049431 2019-10-15 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-II.271.37.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047214 2019-10-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Ziemniaki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047125 2019-10-14 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: warzywa i owoce Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców do Zakładu Karnego w Dębicy przy ul. Sandomi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047225 2019-10-14 Podkarpackie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zaopatrzenia w wodę budynków w miejscowości Stara Bircza”. nr RPPK.04.03.02-18-0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047379 2019-10-14 Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047358 2019-10-14 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPZZOZ.NT.III.382-7/19 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa ambulansu typu C wraz z za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047370 2019-10-14 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.13.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710R u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047419 2019-10-14 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.21.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R J...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)