Wyniki przetargów - woj. organizatora: opolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5084662 2019-11-15 Mazowieckie Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085049 2019-11-15 Opolskie Parkowanie pojazdów (i innych przedmiotów – części samochodowych) zabezpieczonych do celów procesowych przez Policję – zad. 3 KPP ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085231 2019-11-15 Opolskie Remont ścieżki dydaktyczno – edukacyjnej w Lasowicach Małych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): S.270.1.2019 W ramach zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085290 2019-11-15 Opolskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085319 2019-11-15 Śląskie Dostawa dla OSP Kłodnica ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085443 2019-11-15 Śląskie Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019r. do 30 czerwca 2020r. Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085502 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085503 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085320 2019-11-15 Opolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085504 2019-11-15 Opolskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085505 2019-11-15 Opolskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085506 2019-11-15 Opolskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085632 2019-11-15 Dolnośląskie Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej – eta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5086023 2019-11-15 Opolskie Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie – etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085912 2019-11-15 Opolskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770 O – ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry na odc. od przedszkola do ul. Kotorskiej – II e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5086039 2019-11-15 Opolskie Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych Nr Nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice – Grodków i 150...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085165 2019-11-15 Opolskie Zamówienie z wolnej ręki na roboty w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących zasób Gminy Opole – Rejon I, II i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083000 2019-11-14 Opolskie Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w okresie od 15.11.2019 r. do 15.04.2020 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083638 2019-11-14 Opolskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Komprachcice,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083786 2019-11-14 Opolskie Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.238.400 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083886 2019-11-14 Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej - III POSTĘPOWANIE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.90.2019.RM Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083953 2019-11-14 Mazowieckie Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ Kędzierzyn - Koźle Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZ-P.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083984 2019-11-14 Opolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083985 2019-11-14 Opolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083679 2019-11-14 Opolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084284 2019-11-14 Opolskie Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację trzech przejść dla pieszych na terenie miasta Krapkowice Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084283 2019-11-14 Opolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP1/01/2019 Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku w zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081470 2019-11-13 Pielęgnacja i ochrona młodego drzewostanu na terenie miasta Opola Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NP.260.79.2019.P Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081542 2019-11-13 Małopolskie Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek i jej jednostek organizacyjnych Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081796 2019-11-13 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): D/44/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup materiałów promocyjnych dla Uni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)