Wyniki przetargów - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5086225 2019-11-16 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część 1 - Prawo jazdy AM - MOS Łysa Góra

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5086245 2019-11-16 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 - Kurs gastronomiczny – MOS Łysa Góra

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5086246 2019-11-16 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część 3 - Kurs Budowlany – roboty wykończeniowe w budownictwie- MOS Łysa Góra

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084615 2019-11-15 Mazowieckie Dostawa wraz z montażem mikroskopu w układzie prostym klasy badawczej z systemem katodoluminescencji KC-zp.272-532/19 Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084666 2019-11-15 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PUK.PR/ZP/2019/10/01 1. Nazwa przetargu: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084665 2019-11-15 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 116/2019 Przedmiotem zamówienia jest podział i modernizacja lokalu usługowego na os. Pia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084688 2019-11-15 Małopolskie Sukcesywne dostawy pieczywa oraz świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla potrzeb Zakładu Karnego w Trzebini. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085024 2019-11-15 Małopolskie „Odbiór odpadów w instalacji Zamawiającego ul. Tarnowska 120 luzem o kodzie 20 02 01 odpadów ulegających biodegradacji, transport...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085044 2019-11-15 Małopolskie Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy: Udzielnie kredytu długoterminowego w wysokości 3 650 000,00 PLN dla Gminy Wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085043 2019-11-15 Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085031 2019-11-15 Małopolskie Budowa drogi wewnętrznej – ul. Tyniecka w Skawinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.51.GK.2019 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085133 2019-11-15 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085134 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085041 2019-11-15 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084659 2019-11-15 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZP.271.1.13.2019 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych pn. Wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085141 2019-11-15 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji „Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi. Podręcznik dla lekarzy i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085046 2019-11-15 Małopolskie Rozbudowa ul. Wrony etap I od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 17/VII/2019 a) P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085232 2019-11-15 Małopolskie wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu istniejącej ogólnodostępnej toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych, o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085235 2019-11-15 Małopolskie Wymiana centrali wentylacyjnej K40 w pawilonie M-V(A) Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085289 2019-11-15 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy" im. bł. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085148 2019-11-15 Małopolskie Bieżące utrzymanie chodników i innych elementów dróg – Etap II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.61.GK.2019 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085341 2019-11-15 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.1.21.2019.AK W wyniku przeprowadzonego postępowania z wolnej ręki – art. 67 ust. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085342 2019-11-15 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 291/ZP/2019 1. Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane 2. Przedmiotem zamówienia jest REMON...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085389 2019-11-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przełączniki sieciowe II.2.4) Opis zamówienia: 1. Kody CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe 2. Przedmiot zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085250 2019-11-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa:Pamięci masowe Dostawa pamięci masowych i przełączników sieciowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085392 2019-11-15 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 - końcówki uniwersalne do pipet automatycznych w pudełkach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085393 2019-11-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część 3 - końcówki typu eppendorf w workach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085234 2019-11-15 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część 1 - końcówki uniwersalne do pipet automatycznych w workach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085394 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Kantorowicka 46B/22

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085395 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Kantorowicka 46B/26

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)