Wyniki przetargów - woj. organizatora: łódzkie - sprzedaż energii elektrycznej, tonery, kartridże, tusze - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5169903 2020-01-22 Łódzkie „Utrzymanie porządku i czystości ulic i placów, dekorowanie wyznaczonych terenów przez Zamawiającego flagami o barwach narodowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169990 2020-01-22 Pomorskie Świadczenie na rzecz Zamawiającego serwisu oprogramowania Dom 5 objętego umową licencyjną wynikającą z umowy nr OAZP.272/22/2013 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170249 2020-01-22 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 przy ul. Przybyszewskiego 73/75, 93-126 Łódź II.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170382 2020-01-22 II.1.1) Nazwa: Utworzenie i prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców w ramach projektu nr 5/8-2017/OG-FAMI pn....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170411 2020-01-22 Wielkopolskie Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów w postaci ustabilizowanego komunalnego osadu śc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167915 2020-01-21 Łódzkie Wyłapywanie i hotelowanie (utrzymywanie) bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sulejów w schronisku dla bezdomnych zwierząt Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167892 2020-01-21 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZ.271.20.2019 Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: a w tym: Część A: Budowa wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167901 2020-01-21 Łódzkie Wywóz odpadów komunalnych Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167868 2020-01-21 Mazowieckie Zakup paliw płynnych dla potrzeb gminy Sulejów i jednostek organizacyjnych w 2020 roku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167870 2020-01-21 Łódzkie Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168513 2020-01-21 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRŚ.271.1.15.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168663 2020-01-21 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 8/DIR/UŁ/2019 Remont pracowni komputerowej C101 w budynku Wydziału Matematyki i Informat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168843 2020-01-21 Śląskie Wykonywanie wycen nieruchomości w latach 2020 – 2021 na potrzeby Gminy Koluszki. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GIZ 271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168862 2020-01-21 Pomorskie 4. Dostawa i montaż wyposażenia kuchni stołówki oraz lady wydawczej stołówki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168850 2020-01-21 Łódzkie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek". Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169342 2020-01-21 Łódzkie "Przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Pątnów w roku 2020" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169425 2020-01-21 Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169447 2020-01-21 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-35/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego służącego do prac n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169469 2020-01-21 Łódzkie Dostawa pomocy dydaktycznych „Językowe” dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166682 2020-01-20 Łódzkie "Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek." Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.8.2019.DM Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166726 2020-01-20 Podkarpackie Zakup i dostawa worków foliowych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166994 2020-01-20 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Dostawa oleju opałowego do kotłowni na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych II.1.4) K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167056 2020-01-20 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia public...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167095 2020-01-20 Łódzkie Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Witonia. Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167187 2020-01-20 Podkarpackie Dostawa pomocy dydaktycznych „Encyklopedie, przewodniki, podręczniki” dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167180 2020-01-20 Łódzkie Budowa drogi gminnej nr 110490E w Woli Krzysztoporskiej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZFP.271.1.18.2019 1. Opis przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167176 2020-01-20 Pomorskie Dostawa pomocy dydaktycznych „Biologia” dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167249 2020-01-20 Śląskie Dostawa pomocy dydaktycznych „Logopedia i Dydaktyczno-Wyrównawcze” dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167256 2020-01-20 Łódzkie Dostawa oleju napędowego oraz zbiornika paliw w formie użyczenia. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZDiT.3421.05.2019 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167268 2020-01-20 Podkarpackie „Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek z terenu Gminy Kocierzew Południowy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)