Wyniki przetargów - woj. organizatora: łódzkie - konstrukcje inne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5113473 2019-12-07 Małopolskie Usługa przeprowadzenia warsztatu z przedmiotu Skanowanie 3D i obróbka danych wraz z zapewnieniem sprzętu, oprogramowania oraz pom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113507 2019-12-07 Łódzkie Remont drogi w miejscowości czernice - etap II i III Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIZ.271.7.2019 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113513 2019-12-07 Śląskie Przebudowa drogi gminnej w Osjakowie - ul. Słowackiego i Kochanowskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIZ.271.10.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112207 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część pierwsza dotyczy dostawy przenośnych komputerów Dostawę i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112221 2019-12-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa różnego rodzajowo sprzętu elektronicznego Dostawę i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz inn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112402 2019-12-06 ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Białaczów w 2020 r. w tym z PSZOK, wskazanych miejsc zbierania pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112596 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasto Skierniewice pochodzących z nieruchomości z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112626 2019-12-06 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RPI.271.43.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112609 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasto Skierniewice pochodzących z nieruchomości z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112667 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Odbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych oraz przywracanie fun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112737 2019-12-06 Łódzkie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112746 2019-12-06 Łódzkie Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2020 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UG.271.22.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112861 2019-12-06 Mazowieckie ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY CZERNIEWICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112676 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 „Przygotowywanie całodziennych posiłków dla pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112916 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 „Przygotowywanie całodziennych posiłków dla pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113386 2019-12-06 Łódzkie Przebudowa drogi powiatowej nr 4922E - ulica Opiesińska w Zduńskiej Woli Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.13.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113419 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: część 2 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie skratek pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113420 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: część 3 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie zużytego węgla aktywnego z oczyszczania gazów odlotow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113421 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: część 4 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie piasku pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113422 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: część 5 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów z laboratorium, pochodzących z Oczyszczalni Ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113384 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: . część 1 zamówienia - obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113470 2019-12-06 Mazowieckie WYKONANIE, DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU MUZEUM MIASTA PABIANIC. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113488 2019-12-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 – GPR 2020 na terenie działania Rejonu w Łowiczu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113489 2019-12-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część 3 – GPR 2020 na terenie działania Rejonu w Opocznie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113490 2019-12-06 Podlaskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część 4 – GPR 2020 na terenie działania Rejonu w Piotrkowie Trybunalskim.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113491 2019-12-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część 5 – GPR 2020 na terenie działania Rejonu w Radomsku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113492 2019-12-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część 6 – GPR 2020 na terenie działania Rejonu w Sieradzu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113493 2019-12-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Część 7 – GPR 2020 na terenie działania Rejonu w Wieluniu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112648 2019-12-06 Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Część 1 – GPR 2020 na terenie działania Rejonu w Kutnie Przeprowadzenie w ramach GPR2020, bezpośrednich ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113598 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: platforma komputerowa, części komputerowe i urządzenia sieciowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)