Wyniki przetargów - woj. organizatora: łódzkie - konstrukcje inne, sprzęt do utrzymania czystości - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5178480 2020-01-29 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Realizacja prac budowlano-instalacyjnych pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego, pomieszczeń Pracowni RTG z f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177181 2020-01-28 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.12.2019 1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Usługa wyłapywania i o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177317 2020-01-28 Mazowieckie Dostawa mikroskopu do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/123/2019 Dostawa mikroskopu b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177302 2020-01-28 Łódzkie „Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wartkowice i zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177204 2020-01-28 Świętokrzyskie DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO, ŚREDNIEGO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP1 – OSP ŁASK/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177292 2020-01-28 Śląskie WYKONANIE ROZBIÓREK WRAZ Z UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW FORMALNO – PRAWNYCH DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175776 2020-01-27 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Nr sprawy OAZP.2710/56/2019 Przedmiotem zamówienia jest: ,,IPS - Zakup i wdrożenie aplik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175656 2020-01-27 Łódzkie Usługa sprzątania Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz terenu wokół budynku. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175698 2020-01-27 Opolskie Sukcesywne świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji (adiustacji) i wzorcowania urządzeń do b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175613 2020-01-27 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 3/ZPN/20 Przedmiotem zamówienia publicznego jest odbiór odpadów komunalnych, gruzu i odp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175721 2020-01-27 Łódzkie Dostawa energii cieplnej siecią ciepłowniczą do budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, na użytek własn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173278 2020-01-24 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Posterunek Policji w Andrespolu – budowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173515 2020-01-24 Łódzkie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Leśnictwo Cisowa Ogroble II.2.4) Opis zamówienia: Pozyskanie drewna 13 858 m3, zrywka drewna 13 858 m3Gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175053 2020-01-24 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Leśnictwo Mierzyce, Niżankowice II.2.4) Opis zamówienia: Pozyskanie drewna 14 305 m3, zrywka drewna 14 305 m3 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177920 2020-01-24 Dolnośląskie Pakiet nr 3 1 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh. proszek do inhalacji 1 inhalator 60 d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177926 2020-01-24 Mazowieckie Pakiet nr 9 Aqua pro iniectione "rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych" poj. 100 ml op. 500

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178421 2020-01-24 CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: Pakiet nr 18 II.2.4) Opis zamówienia: Niniejszy pakiet składa się z 3 pozycji asortymentowych, których szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178413 2020-01-24 Śląskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Pakiet nr 10 1 Colistinum fiol. 1.000.000 j.m. x 1 szt. op. 14000

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178422 2020-01-24 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Pakiet nr 19 1 Acidum tranexamicum amp. 500mg/ 5 ml x 5 szt. op. 1200 2 Acidum tranexamicum tabl. 500mg x 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5178429 2020-01-24 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: Pakiet nr 26 1 Atorvastatinum tabl. 20mg x 30 szt. op. 900 2 Diclofenacum czopki 100mg x 10 szt. op. 210...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5171662 2020-01-23 Łódzkie Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5171849 2020-01-23 Łódzkie WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5171958 2020-01-23 Lubelskie Usługi eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Konstantynów Łódzki Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176322 2020-01-23 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: dzierżawa analizatora hematologicznego 5-DIFF, dostawa odczynników i materiałów zużywalnych .p. Parametry wyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176342 2020-01-23 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet nr 5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177261 2020-01-23 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 Opis zamówienia: 1 Carmustine proszek do sporządzania roztworu i.v. 100 mg 1 fiol. subst. sucha + ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177260 2020-01-23 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 Melphalanum inj. 50 mg 1 fiol. subst. sucha + rozpuszczalnik 10 ml, op 700.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177262 2020-01-23 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 1 Dactinomycinum inj. i.v. 0,5 mg 1 fiol. op 60.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5172569 2020-01-23 Łódzkie Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Pomorskiej 139 w Łodzi na potrzeby BIOBANKU Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177264 2020-01-23 Śląskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet nr 6 6 1 Procarbazine kaps. 50 mg 50 kaps. op. 80.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)