Wyniki przetargów - woj. organizatora: łódzkie - projekt budowlany - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5112207 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część pierwsza dotyczy dostawy przenośnych komputerów Dostawę i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112221 2019-12-06 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa różnego rodzajowo sprzętu elektronicznego Dostawę i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz inn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112402 2019-12-06 ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Białaczów w 2020 r. w tym z PSZOK, wskazanych miejsc zbierania pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112596 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasto Skierniewice pochodzących z nieruchomości z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112626 2019-12-06 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RPI.271.43.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112609 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasto Skierniewice pochodzących z nieruchomości z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112667 2019-12-06 II.1.1) Nazwa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Odbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych oraz przywracanie fun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112737 2019-12-06 Łódzkie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112746 2019-12-06 Łódzkie Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2020 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UG.271.22.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112861 2019-12-06 Mazowieckie ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY CZERNIEWICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112676 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 „Przygotowywanie całodziennych posiłków dla pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112916 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 „Przygotowywanie całodziennych posiłków dla pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113386 2019-12-06 Łódzkie Przebudowa drogi powiatowej nr 4922E - ulica Opiesińska w Zduńskiej Woli Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.13.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113419 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: część 2 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie skratek pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113420 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: część 3 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie zużytego węgla aktywnego z oczyszczania gazów odlotow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113421 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: część 4 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie piasku pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Rudzie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113422 2019-12-06 CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: część 5 zamówienia – obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów z laboratorium, pochodzących z Oczyszczalni Ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113384 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: . część 1 zamówienia - obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110235 2019-12-05 Łódzkie Budowa placu manewrowego o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie odwodnienia poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110452 2019-12-05 Łódzkie ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/14/2019 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110436 2019-12-05 Łódzkie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice w 2019 roku: zadanie III Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pogo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110553 2019-12-05 Łódzkie Budowa punktu czerpania wody dla celów ppoż. w leśnictwie Trzebiatów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.1.5.2019 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110657 2019-12-05 Łódzkie Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110658 2019-12-05 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GIZ.271.92.(57).2019 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 106261E we...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110801 2019-12-05 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110803 2019-12-05 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Usługa kompleksowego sprzątania obiektów II Oddziału ZUS w Łodzi II.1.4) Krótki opis: Kompleksowe sprzątanie obiekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110750 2019-12-05 Podkarpackie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Kompleksowa usługa dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji do obiektów KWP w Łodzi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110901 2019-12-05 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Kompleksowa usługa dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji do obiektów KWP w Łodzi i podle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110963 2019-12-05 Wielkopolskie PRZEBUDOWA DRÓG: 1) PRZEBUDOWA ULICY WSPÓLNEJ W LUTUTOWIE NA DZIAŁCE 561. 2) PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111077 2019-12-05 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.GPOŚ.V.271.1.20.2019 2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długotermino...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)