Wyniki przetargów - woj. organizatora: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5048540 2019-10-15 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): C/34/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048670 2019-10-15 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA:  Pakiet nr 2 - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048559 2019-10-15 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 – Instalacja przeciwpożarowych wyłączników prądu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048671 2019-10-15 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 – Wykonanie i montaż drzwi p.poż

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048790 2019-10-15 Zachodniopomorskie Zagospodarowanie skweru przy ulicy Lechitów w Mielnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.14.2019 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048799 2019-10-15 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-8.271.1.29.2019.EM 1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja energetyczna budynku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048801 2019-10-15 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): C/38/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu zieleńca im. Waleriana ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048795 2019-10-15 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 828/2019 Przedmiotem umowy jest szycie umundurowania na miarę typu wyjściowego dla żołni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049110 2019-10-15 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-2.271.1.32.2019.SA Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej ulicy Krańcowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049190 2019-10-15 Wielkopolskie Usługa prania i czyszczenia na sucho – znak postępowania 770/2019 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 770/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049186 2019-10-15 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa kruszywa - gruzu betonowego o frakcji 0-63 mm

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049298 2019-10-15 Zachodniopomorskie Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Moduł I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UG.SR.271.14.2019.KK 1. Przedmiotem ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049358 2019-10-15 Zachodniopomorskie Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34 oraz wykonanie ścianki działowej w korytarzu parteru....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049355 2019-10-15 Zachodniopomorskie Wymiana opraw oświetleniowych na typu LED w Placówkach Oświatowych w Szczecinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP/53/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047119 2019-10-14 Zachodniopomorskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z wraz z poszerzeniem - etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP- 2711.01.03.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047114 2019-10-14 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.2.3.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych drogowych obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047244 2019-10-14 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie druku publikacji promujących Pomorze Zachodnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047224 2019-10-14 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie druku publikacji promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047369 2019-10-14 Zachodniopomorskie Wymiana okien i drzwi wejściowych, w lokalu użytkowym przy ul. Włościańskiej 1 w Szczecinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047590 2019-10-14 Zachodniopomorskie Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bobrowiczki i Warszkowo, gmina Sławno Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047591 2019-10-14 Zachodniopomorskie Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wrześnica wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047671 2019-10-14 Zachodniopomorskie Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 8 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Morskiej 108 w Koszalinie w ramach zadania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047661 2019-10-14 Wielkopolskie Remont pomieszczeń Rtg dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047666 2019-10-14 Zachodniopomorskie Przebudowa pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I w gmachu Urz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047898 2019-10-14 Zachodniopomorskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Warszyn Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-271.07.2019 Zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047901 2019-10-14 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1/PN/D/2019 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (kod CPV 09134100-8)....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047925 2019-10-14 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-AG/262-49/19 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do analiz metodą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048163 2019-10-14 Kujawsko-Pomorskie „Zakup mebli szkolnych wraz z dostawą na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie w ramach uzupełnienia projektu p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048144 2019-10-14 Zachodniopomorskie Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 6 przy ul Mazowieckiej 11/12 w Szczecinie Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048149 2019-10-14 Zachodniopomorskie „Wykonanie remontu nawierzchni alejek cmentarnych przy kwaterach AZ 1 i wzdłuż kwater P-3, P-6 P-7 na terenie Cmentarza Komunalne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)