Wyniki przetargów - woj. organizatora: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5084674 2019-11-15 Świętokrzyskie zakup i wymiana drzwi balkonowych z PCV w budynku DS.„Odyseja” DP.2301.51.2019 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DP.2301.5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085017 2019-11-15 Świętokrzyskie Udzielenie kredytu długoterminowego w 2019 roku w kwocie 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony PLN) na finansowanie planowanego def...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085152 2019-11-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZP 241-164/2019 Zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzatora dla Świętokrzyskiego Cent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085146 2019-11-15 Świętokrzyskie Przebudowa drogi gminnej: Gowarczów - Eugeniów (324003T) na dwóch odcinkach wraz z budową odcinka sieci gazowej średniego ciśnieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085417 2019-11-15 „Dostawa benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 7 000 litrów w latach 2020-2021 dla potrzeb MWiK Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085652 2019-11-15 Podkarpackie „Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085747 2019-11-15 Podkarpackie „Modernizacja zasilania rezerwowego ŚUW w Kielcach” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AG.I.272.1.48.2019 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085910 2019-11-15 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IM.272.2.8.2019 2.1 Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085942 2019-11-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa RTV, AGD, sprzętu elektrycznego, programu komputerowego-Wielkopolska 31 1. 2. 3. 4. 5. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085943 2019-11-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa pozostałego wyposażenia - Wielkopolska 31 Dywan - 250 cm x 350 cm, kolor beżowo- brązowy 1 Dywan - 10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085911 2019-11-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu multimedialnego , AGD, RTV-Kołłątaja 4 1 Kolumna wodna wys. 180 cm śr. 20 cm z pilotem 2 Radioo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5086021 2019-11-15 Mazowieckie Modernizacja windy w budynku C. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AG.I.272.1.42.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5086096 2019-11-15 Wielkopolskie „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Masłów do wysokości 3.900.000,00 zł” Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5086121 2019-11-15 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PACANÓW Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGPM.271.8.2019 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5086183 2019-11-15 Śląskie Zakup i dostawa fabrycznie nowego minibusa dziewięcioosobowego dostosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5086173 2019-11-15 Świętokrzyskie Dostawa granulatu drzewnego – pellet do kotłowni Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie w sezonie grzewczym 2019/2020 w ilości 360 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083019 2019-11-14 Świętokrzyskie Dostawa węgla dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie w sezonie 2019-2020 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083009 2019-11-14 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): D.271.9.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Staf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083175 2019-11-14 Świętokrzyskie Remont pomieszczeń w piwnicy budynku A Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AG.I.272.1.45.2019 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083179 2019-11-14 Świętokrzyskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Wodzisław. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083209 2019-11-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 358097T- ul. Mikołaja Reja w Opatowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083031 2019-11-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 358098T - ul. Czesława Miłosza

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083047 2019-11-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś - Julianów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083210 2019-11-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 331030T Pęchów przez wieś

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083471 2019-11-14 Mazowieckie KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO (WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083548 2019-11-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pieczywo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083445 2019-11-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Mięso i wędliny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083756 2019-11-14 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa samochodu osobowo-terenowego w policyjnej wersji oznakowanej II.2.4) Opis zamówienia: 3.1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083622 2019-11-14 Lubelskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa samochodu osobowego segmentu C w policyjnej wersji nieoznakowanej II.2.4) Opis zamówienia: 3.1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083770 2019-11-14 „Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. »Głęboka termomodernizacja budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach będącego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)