Wyniki przetargów - woj. organizatora: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5086190 2019-11-16 Śląskie "Modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Bielsku-Białej p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5086186 2019-11-16 Śląskie Wykonanie dokumentacji projektowej na zarurowanie cieku Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej w Tarnowskich Górac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084656 2019-11-15 Śląskie Remont mieszkań przy ul. Laskowskiego 2/13, ul. Zielonogórskiej 2a/58, ul. Świdnickiej 36/3 w Katowicach Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084671 2019-11-15 Śląskie Dostawa ciągła oleju napędowego wraz z dzierżawą kontenerowej stacji paliw dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084664 2019-11-15 Śląskie Wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych w budynkach przy ul. 11 Listopada 80 i 82 w Bielsku-Białej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084899 2019-11-15 Śląskie Dostawa środków czystości (III) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP/381/107B/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084893 2019-11-15 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IiR.271.5.2019 Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084916 2019-11-15 Śląskie Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem inwestorskim oraz autorskim dla projektu pn. „Przebudowa i remont budynku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084910 2019-11-15 Śląskie „Roboty ogólnobudowlane - remontowe w mieszkaniach chronionych treningowych w Rybniku przy ul. Przemysłowej 18 oraz przy ul. Długo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084905 2019-11-15 Śląskie Konserwacja zabytkowego taboru ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego wraz z transportem eksponatów. Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085013 2019-11-15 Małopolskie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łany Wielkie Ściegna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.7234.8.2019 Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085005 2019-11-15 Małopolskie Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084654 2019-11-15 Śląskie Remont tarasu w budynku Wydziału Budownictwa wraz z uszczelnieniem przecieków i wymianą obróbek blacharskich oraz montażem barier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085171 2019-11-15 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKiB 271.63.2019 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085142 2019-11-15 Śląskie Usługa wynajmu sal konferencyjnych oraz usług dodatkowych na potrzeby konferencji pod nazwą – „The 5th International Symposium on...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085039 2019-11-15 Śląskie Modernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 29 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084712 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: BOM Chorzów Stary Część nr: 1 Nazwa: BOM „Chorzów Stary” - ul. Rodziewiczówny 13/8 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085158 2019-11-15 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AP.271.65.2019 Bezpieczne przejścia dla pieszych w Rudzie Śląskiej – migające „kocie oczk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085217 2019-11-15 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGW.271.16.2019 A. Modernizacja drogi gminnej ul. Sienna w Simoradzu (FOGR)  Mechanicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084883 2019-11-15 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: BOM Ruch Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - BOM „Ruch”: wymiany instalacji (3f) przy ul. Barbary 23/8, ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084884 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: BOM Hajduki Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - BOM „Hajduki”: wymiany instalacji elektrycznej przy ul. Sk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084882 2019-11-15 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: BOM Chorzów II Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - BOM „Chorzów II”: oświetlenia wspólnego przedpokoju prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085302 2019-11-15 II.1.1) Nazwa: Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT II.1.4) Krótki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085327 2019-11-15 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AP.271.60.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085344 2019-11-15 Śląskie Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej etażowego gazowego centralnego ogrzewania wraz z dostoso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085349 2019-11-15 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: ZADANIE 3. – SOŁECTWO RAJCZA CZ. II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085350 2019-11-15 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: ZADANIE 4. – SOŁECTWO RAJCZA CZ.III

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085351 2019-11-15 Śląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: ZADANIE NR 5: SOŁECTWO RAJCZA – PARKINGI I ULICE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085353 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: ZADANIE NR 7. – SOŁECTWO RYCERKA GÓRNA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085354 2019-11-15 CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: ZADANIE NR 8. SOŁECTWO SÓL

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)