Wyniki przetargów - woj. realizacji: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5086289 2019-11-17 Mazowieckie Wykonanie remontu izolacji i odwodnienia tarasu Wartowni Głównej na terenie Zespołu Rezydencjonalnego „Parkowa” przy ul. Belweder...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5086288 2019-11-17 Mazowieckie wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z hydrantami zewnętrzny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5086188 2019-11-16 Mazowieckie „Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084702 2019-11-15 Mazowieckie Remont pustostanu w lokalu nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Mińskiej 24 w Warszawie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084615 2019-11-15 Mazowieckie Dostawa wraz z montażem mikroskopu w układzie prostym klasy badawczej z systemem katodoluminescencji KC-zp.272-532/19 Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084699 2019-11-15 Mazowieckie Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki – Pomierki Nr 147001N Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKIZP.271.9.2019 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084678 2019-11-15 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GPI.271.11.2019 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084677 2019-11-15 Mazowieckie Dostawa radiotelefonów 126 kpl. i 21 kpl. ładowarek 6 stanowiskowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WL.2370.10.2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084662 2019-11-15 Mazowieckie Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084661 2019-11-15 Mazowieckie Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Kurdwanowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP:271.5.1.2019 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084651 2019-11-15 Mazowieckie Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadów na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084908 2019-11-15 Mazowieckie Augustowska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084906 2019-11-15 Mazowieckie Dostawa sprzętowego generatora konstelacji GNSS dla Instytutu Łączności –Państwowego Instytutu Badawczego Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084669 2019-11-15 Mazowieckie dostawa nabiału Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EK-ZZ/ZP.261.57.D.2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085018 2019-11-15 Mazowieckie Dostawa kruszywa kamiennego – Nadleśnictwo Wołów, Leśnictwo Stryjno. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TZ.270.18.2019 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085008 2019-11-15 Mazowieckie WYMIANA ROZDZIELNICY NN W STACJI TRANSFORMATOROWEJ „S1” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZP-332-63PN-2019 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084680 2019-11-15 Mazowieckie Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w msc. Gierłoż Polska Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKIZP.271.8.2019 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084894 2019-11-15 Mazowieckie Równanie i profilowanie dróg Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.54.2019 Zamówienie uzupełniające do postępowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085170 2019-11-15 Mazowieckie Wykonanie remontu kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22 w Warszawie Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085169 2019-11-15 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.53.2019 Przedmiotem zamówienia jest remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085164 2019-11-15 Mazowieckie Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu "Akademia sukcesu" Numer referencyjny (jeżeli d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085137 2019-11-15 Mazowieckie uruchomienie i utrzymanie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez dla CWPL „CePeLek” SP ZOZ. 1.Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085175 2019-11-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji Testy spsprawdzające skuteczność proc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085183 2019-11-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji 1 Koperty do dokumentacji procesów s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085186 2019-11-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji 1 Taśma samoprzylepna ze wskaźnikami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085187 2019-11-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 17 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji 1 Nietoksyczny wodoodporny pisak do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085188 2019-11-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji 1 Etykiety do metkownicy 3 – rzędowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085190 2019-11-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji 1 Naboje do sterylizacji tlenkiem et...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5084670 2019-11-15 Mazowieckie przetarg nieograniczony na:usługę sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych w budynkach Sądu Rejonowego w Grodzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5085193 2019-11-15 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 23 NAZWA: Dostawa środków dezynfekujących i materiałów zużywalnych do sterylizacji Środek w sprayu do pielęgnacji narzę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)