Wyniki przetargów - woj. realizacji: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5081476 2019-11-13 Łódzkie Wykonywanie okresowych pomiarów w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081491 2019-11-13 Łódzkie Przebudowa ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Praskiej w Łodzi w zakresie budowy chodników, zjazdów i miejsc po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081516 2019-11-13 Łódzkie DD/ZP 2232/8/2019 Dostawa art. konserwowych Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy art. konserwowych do jednostek organiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081550 2019-11-13 Łódzkie monitoring wizyjny w Gotartowie/ 2019 1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa przez Wykonawcę monitoringu wizyjnego wraz z wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081781 2019-11-13 Łódzkie Dostawa wkładów drukujących i materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych dla Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081488 2019-11-13 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DEZ.26.097.2019 DOSTAWA TUSZÓW, TONERÓW, TAŚM I INNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081580 2019-11-13 Łódzkie Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081601 2019-11-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Krzesło biurowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082203 2019-11-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet I - Wędliny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082240 2019-11-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet II - Drób

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082241 2019-11-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet III - Mięso i podroby

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081949 2019-11-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR 2 II.2.1) Nazwa: Zadanie nr 1 II.2.4) Opis zamówienia: Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia długot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082283 2019-11-13 Łódzkie Dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP/PN/68/2019 Postępowanie o wartości szacunkowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082272 2019-11-13 Łódzkie Dostawa komputera przenośnego oraz dysku zewnętrznego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-22/2019 Dostawa komputera prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082269 2019-11-13 Łódzkie Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Nieświń Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082494 2019-11-13 Łódzkie Usługi serwisowe oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082515 2019-11-13 Łódzkie Pełnienie funkcji zespołu nadzoru inwestorskiego obejmującego kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082011 2019-11-13 Łódzkie BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŻĄDŁO – KOBYŁKI, GMINA GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082310 2019-11-13 Łódzkie Remont fragmentu wewnętrznego ogrodzenia terenu od strony wschodniej Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantyno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082641 2019-11-13 Łódzkie Przebudowa drogi leśnej ppoż. nr 52 w leśnictwie Andrzejów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): S.270.26.2019 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082547 2019-11-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Meble i wyposażenie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083089 2019-11-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Lustra

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083068 2019-11-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 Dostawa materiałów biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5079364 2019-11-12 Łódzkie Zakup usługi ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia Uniwersytetu Łódzkiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 12/ZP/WR/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5079355 2019-11-12 Łódzkie Sukcesywne dostawy pieczywa dla Zakładu Karnego w Płocku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Dkw.2232.05.2019.LS - chleb m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5079671 2019-11-12 Łódzkie Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 250 mm w ul. Szkolnej i ul. Giełdowej w Ksawerowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5079664 2019-11-12 Łódzkie Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiekcie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim w 2020 roku Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5079665 2019-11-12 Łódzkie Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie dawnego GERLACHA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKBI-271.11.2019 Zakres rzec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5079784 2019-11-12 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Dostawa części zamiennych do samochodów służbowych marki KIA II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia są dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5079875 2019-11-12 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie rejonu w Radomsku w latach 2019–2023 (4 sezony zimowe) II.1.4) Krótki o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)