Wyniki przetargów - woj. realizacji: łódzkie - wycieczki i wypoczynek - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5120963 2019-12-13 Łódzkie Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5120988 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Listopadowej, w drodze wewnętrznej przy ul. Listopadowej, ul. Tadeusz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121251 2019-12-13 Łódzkie Ubezpieczenie mienia WSM im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie w następującym zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121313 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Etykiety samoprzylepne dostawy materiałów biurowych i etykiet samoprzylepnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121405 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Pakiet nr 13- FILGRASTIMUM 1 Filgrastimum 30 mln j.m/0,5ml x 1 amp.-strzyk. op 2000 2 Filgrastimum 48 mln j.m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121407 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Pakiet nr 15- LEKI OGÓLNE - 2 1 Acetylocysteinum inj. 300 mg x 5 amp. op 450 2 Aluminii acetas tartas 1g x 6 t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121338 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie 4 4WOG 1200.2712.86.2019 Zakup i dostawa środków chemicznych, akumulatorów, filtrów, hamulców i częśc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121463 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 – elektrody do czasowej stymulacji serca 1 Elektroda do czasowej stymulacji serca : ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121518 2019-12-13 Łódzkie Budowa podłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIGKiOŚ.271.19.2019.JJ 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121507 2019-12-13 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 12/WR/2019 Odbiór przez Wykonawcę od Zamawiającego, własnym transportem, odpadów medyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121557 2019-12-13 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem i załadunkiem II.1.4) Krótki opis: Świadczenie usług pralniczych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121578 2019-12-13 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usługi wsparcia technicznego pogwarancyjnego dla macierzy HPE 3PAR STORESERV 7200 przez okres 36 miesię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121587 2019-12-13 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rogów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121616 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Konserwacja sieci odwadniającej zawale zb. Sulejów w m. Sulejów, Podklasztorze i Smardzewice II.2.4) Opis zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121618 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Odmulanie zbiornika wyrównawczego z wymianą ogrodzenia II.2.4) Opis zamówienia: Odmulanie zbiornika przy pomoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121619 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Zabudowa wyrwy (wały przeciwpowodziowe w Tomaszowie Maz.) rz. Wolbórka II.2.4) Opis zamówienia: Zabudowa wyrwy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121617 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Wycinka krzaków z międzywala rz. Pilicy od km 153+000 do km 155+000. Utrzymanie rzek i urządzeń na terenie Zar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121620 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Wymiana ogrodzenia zimowiska – portu Utrzymanie rzek i urządzeń na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121664 2019-12-13 Łódzkie DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY DĄBROWICE I CZĘŚCI GMINY CHODÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W DĄBROWICACH Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121769 2019-12-13 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/37/2019 Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu odpadów o kodzie 20 03 01 – nies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5121910 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet II Usługa ubezpieczenia Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp.z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122071 2019-12-13 Łódzkie zagospodarowanie 20 02 01- zam. z wolnej ręki 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przyjęcia i zagos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122246 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: Warzywa przetworzone.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122091 2019-12-13 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKI.271.8.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech odcinków sieci wodociągowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122150 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa przetworów z owoców do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122304 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: W zakres zamówienia cz.15 Utrzymanie Kanału Popłacińskiego,wchodzi m.in.: Koszenie porostów ręczne ze skarp, r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122055 2019-12-13 Łódzkie „Ochrona osób i mienia w obiektach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13” Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122118 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Aparat do badania wpływu paliwa i oleju na wodoszczelność wg PN-ENISO 343 pkt 5.1.3.5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122241 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: Fasola i groch.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5122288 2019-12-13 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Utrzymanie wód i urządzeń wodnych – zlokalizowana na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kutnie II.2.4) Opis z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)