Wyniki przetargów - woj. realizacji: łódzkie - majątkowe i komunikacyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5113507 2019-12-07 Łódzkie Remont drogi w miejscowości czernice - etap II i III Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIZ.271.7.2019 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112093 2019-12-06 Łódzkie Przebudowa drogi gminnej nr 843547P Renta - Podrenta (ul. Kwiatowa w Kraszewicach) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): I.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112173 2019-12-06 Łódzkie DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY 23. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112196 2019-12-06 Łódzkie "Zakup wyposażenia do klubu malucha w ramach zadania pn. "Utworzenie klubu malucha w miejscowości Stary Wiśnicz" w ramach resorto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112207 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część pierwsza dotyczy dostawy przenośnych komputerów Dostawę i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112447 2019-12-06 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 12/ZPP/2019 dostawa przełączników sieciowych Fiber Channel i Ethernet. Szczegółowy opis ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112626 2019-12-06 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RPI.271.43.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112737 2019-12-06 Łódzkie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112746 2019-12-06 Łódzkie Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2020 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UG.271.22.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112842 2019-12-06 Łódzkie Dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem do Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-27/WZŻ/2019. Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112676 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 „Przygotowywanie całodziennych posiłków dla pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112916 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 „Przygotowywanie całodziennych posiłków dla pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113034 2019-12-06 Łódzkie Zakup samochodu osobowego dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113113 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Pakiet nr 15 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja lamp terapeutycznych PRZETARG NIEOGRANICZONY N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113225 2019-12-06 Łódzkie Dostawy oleju napędowego grzewczego dla gminy Stara Biała Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.ZP.271.16.2019 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113386 2019-12-06 Łódzkie Przebudowa drogi powiatowej nr 4922E - ulica Opiesińska w Zduńskiej Woli Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.13.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113384 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: . część 1 zamówienia - obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112967 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem” - dpg w Zosinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113401 2019-12-06 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: komputery, części i akcesoria komputerowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110235 2019-12-05 Łódzkie Budowa placu manewrowego o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie odwodnienia poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110452 2019-12-05 Łódzkie ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/14/2019 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110436 2019-12-05 Łódzkie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice w 2019 roku: zadanie III Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pogo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110553 2019-12-05 Łódzkie Budowa punktu czerpania wody dla celów ppoż. w leśnictwie Trzebiatów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.1.5.2019 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110300 2019-12-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: rz. Drzewiczka, km 58+135-59+127, gm. Opoczno Utrzymanie rzek na terenie ZZ w Piotrkowie Trybunalskim Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110657 2019-12-05 Łódzkie Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110658 2019-12-05 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GIZ.271.92.(57).2019 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 106261E we...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110656 2019-12-05 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie częściowe nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych, kontrolnych (5-letnich) pomiarów insta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110720 2019-12-05 Łódzkie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111077 2019-12-05 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.GPOŚ.V.271.1.20.2019 2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długotermino...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111222 2019-12-05 Łódzkie Wyposażenie klubu dziecięcego w Leszczynie - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)