Wyniki przetargów - woj. realizacji: łódzkie - majątkowe i komunikacyjne, leki - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5169924 2020-01-22 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 04/2019/MPW 1. Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja i uzupełnienie dokumentacji techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169903 2020-01-22 Łódzkie „Utrzymanie porządku i czystości ulic i placów, dekorowanie wyznaczonych terenów przez Zamawiającego flagami o barwach narodowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169988 2020-01-22 Łódzkie Wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Spraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167915 2020-01-21 Łódzkie Wyłapywanie i hotelowanie (utrzymywanie) bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sulejów w schronisku dla bezdomnych zwierząt Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167892 2020-01-21 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZ.271.20.2019 Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: a w tym: Część A: Budowa wi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167901 2020-01-21 Łódzkie Wywóz odpadów komunalnych Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167870 2020-01-21 Łódzkie Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167877 2020-01-21 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/10/2019 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168663 2020-01-21 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 8/DIR/UŁ/2019 Remont pracowni komputerowej C101 w budynku Wydziału Matematyki i Informat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168850 2020-01-21 Łódzkie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek". Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169279 2020-01-21 Łódzkie Dostawa oprogramowania antywirusowego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169342 2020-01-21 Łódzkie "Przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Pątnów w roku 2020" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169387 2020-01-21 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZOM/12/2019-O/DOR Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169425 2020-01-21 Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169447 2020-01-21 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-35/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego służącego do prac n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169469 2020-01-21 Łódzkie Dostawa pomocy dydaktycznych „Językowe” dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166682 2020-01-20 Łódzkie "Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek." Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.8.2019.DM Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166677 2020-01-20 Łódzkie „Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek – Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P” Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166994 2020-01-20 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Dostawa oleju opałowego do kotłowni na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych II.1.4) K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167095 2020-01-20 Łódzkie Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Witonia. Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167180 2020-01-20 Łódzkie Budowa drogi gminnej nr 110490E w Woli Krzysztoporskiej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZFP.271.1.18.2019 1. Opis przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167256 2020-01-20 Łódzkie Dostawa oleju napędowego oraz zbiornika paliw w formie użyczenia. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZDiT.3421.05.2019 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167266 2020-01-20 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DG.271.8.2019 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest budowa kanalizacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167332 2020-01-20 Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystanych na cel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167306 2020-01-20 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZDiT.3421.04.2019 1) Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych tj....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167321 2020-01-20 Łódzkie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DP.GA.ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167449 2020-01-20 Łódzkie Budowa pomieszczenia dzwiękochłonnego z wentylacją do badania kół zębatych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-31/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167542 2020-01-20 Łódzkie Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Nowa Brzeźnica w formule zaprojektuj i wybuduj Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166719 2020-01-20 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Myjka dezynfektor

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170148 2020-01-19 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Klipsy do klipsownicy wielorazowej Olympus HX-110UR oraz do aplikatora klipsów Olympus HX810 UR Klipsy do kli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)