Wyniki przetargów - woj. realizacji: łódzkie - malowanie, remont, wykończenie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5119141 2019-12-12 Łódzkie Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 10/ZP/Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119142 2019-12-12 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 25/2019 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119145 2019-12-12 Łódzkie Wykonanie na podstawie projektu koncepcyjnego dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119100 2019-12-12 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Dostawa mebli” "Dostawa wyposażenia do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych przy ul. Długiej 11 w Trzebia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119163 2019-12-12 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: „Dostawa pomocy dydaktycznych” "Dostawa wyposażenia do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych przy ul. Dług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119231 2019-12-12 Łódzkie Dostawa i montaż nowych serwerów, macierzy dyskowej, zasilacza awaryjnego i niezbędnego oprogramowania wraz z migracją systemu ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119600 2019-12-12 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KZP-XII-WZP.271.120.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia meblow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119711 2019-12-12 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2019 rok II.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119864 2019-12-12 Łódzkie Zamówienie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117546 2019-12-11 Łódzkie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZI.271.1.1.2019 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117790 2019-12-11 Łódzkie Przygotowanie, wydruk i dostawa broszury pn. „Życie i praca w Polsce” oraz przygotowanie i dostarczenie e-booka w 10 wersjach jęz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117883 2019-12-11 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): COZL/DZP/ED/3412/WR-80/19 Dostawa 5 licencji produkcyjnych wraz z 12 miesięcznym serwise...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117999 2019-12-11 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118015 2019-12-11 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA:Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich i Szkoły Podstawowej w Łobudzicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118016 2019-12-11 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA:Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kociszewie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118017 2019-12-11 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Zelowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118018 2019-12-11 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Zelowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie i Szkoły Podstawowej nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118072 2019-12-11 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym dla ZZOZ w Wadowicach II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118257 2019-12-11 Łódzkie Usługa ograniczająca występowanie ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 08/PN/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118252 2019-12-11 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie – etap I

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118442 2019-12-11 Łódzkie Dostawa nowego podnośnika oraz wykonanie szkolenia 1P dla 12 operatorów wraz z egzaminem UDT na terenie Oczyszczalni Ścieków Tych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118513 2019-12-11 Łódzkie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/LIV/2019 Przedmiotem zamówienia jest : Ciągłe i powtarzające się świadczenie usług w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118604 2019-12-11 Łódzkie modernizacja instalacji oświetleniowej w Budynku Zespołu Studiów TV w Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie. Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118384 2019-12-11 Łódzkie Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i wędlin : aso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118815 2019-12-11 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118831 2019-12-11 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa przyczepy ciągnikowej współpracującej z mikrociągnikiem AGT 830

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118832 2019-12-11 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa trawnikowej kosiarki spalinowej, pchanej – 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118834 2019-12-11 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawa mikrociągnika jednoosiowego z osprzętem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118838 2019-12-11 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: RON 14-15

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118736 2019-12-11 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: RON 1-3 roboty budowlano-instalacyjne, naprawy główne, naprawy bieżące, konserwacje, usuwanie awarii w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)