Wyniki przetargów - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5083026 2019-11-14 Kujawsko-Pomorskie Udzielenie Gminie Dragacz długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.200.000,00 z Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RF....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083172 2019-11-14 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 180350C ul. Sportowej w Osięcinach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.08.2019 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083180 2019-11-14 Kujawsko-Pomorskie Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083240 2019-11-14 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi Wistka Królewska Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RBRiGK.271.2.20.2019 Przedmiotem zmówienia jest prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5083407 2019-11-14 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: KPP Aleksandrów Kujawski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081466 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek w km 0 + 000 do km 0+ 990 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081589 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZP.271.1.47.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie zimowego utr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081798 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II: Zadanie nr 2: Sołectwa 1. Wilczkowo dr. bitum – 0,13 km, dr. grunt. tłucz. – 1,8 km 2. Januszkowo dr....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081799 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV: Zadanie nr 4: Sołectwa 1. Kierzkowo dr. grunt. tłucz. – 2,1 km, dr. bitum. - 1km, dr. grunt. 1,5km 2,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081800 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część V: Zadanie nr 5: Sołectwa Jadowniki Rycerskie dr. tłucz. - 2,2 km, dr. grunt. – 1,5 km, Chomiąża Księża d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081801 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część VI: Zadanie 6: Sołectwa 1. Białożewin, dr. bitum. – 2,6 km, dr. tłucz. – 1,1 km, dr. grunt. – 1,8 km 2. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081805 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Część XI: Zadanie nr 11: Sołectwa 1. Słabomierz dr. tłucz. – 1km, dr. grunt. – 3 km 2. Podobowice dr. bitum. –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081806 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Część XII: Zadanie nr 12: Sołectwa 1. Sulinowo dr. bitum. - 1,2 km, dr. tłucz. – 0,8 km, dr. grunt. – 1,5 km 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081808 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: Część XVIII: Zadanie nr 18: chodniki w mieście wraz ze ścieżką rowerową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081790 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I: Zadanie nr 1: Sołectwa 1. Dobrylewo dr. bitum - 0,2 km, dr. grunt -2,5 km 2. Redczyce dr. bitum – 0,5 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081807 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 17 NAZWA: Część XVII: Zadanie nr 17: Ulice, parkingi i place w mieście Żnin Odśnieżanie, usuwanie oraz zwalczanie gołol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081813 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: CZĘŚĆ II – obsługa ze stacji paliw w odległości nie większej niż 1km od granic administracyjnych m. Kętrzyna - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081814 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: CZĘŚĆ III – obsługa ze stacji paliw w odległości nie większej niż 1km od granic administracyjnych m. Kętrzyna -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081473 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 – roboty budowlane polegające na budowie instalacji gazowej wraz z kuchenkami dla gminnych lokali ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081505 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie nr 7 zakup i dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, zalecanych przez producenta sprzętu lub równoważn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082002 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie Dostawa kruszywa łamanego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG.271.1.11.2019 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081604 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie dostawa mebli laboratoryjnych - KC-zp. 272-502/19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KC-zp. 272-502/19 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082184 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie Profilowanie dróg gruntowych z doziarnieniem gruzem betonowym na wybranych ulicach na miasta Włocławek Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082262 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie Zakup 300 ton chlorku wapnia do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb MPO Sp. z o. o. w Krakowie Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082331 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZELEWICE NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 2+340 GM. KOWAL Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082306 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie Dostawa ogumienia zimowego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.134.2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081985 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 NAZWA:Pakiet nr 1 ZP/CZD/0088/19 Obsługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082371 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 ZP/CZD/0088/19 Obsługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082376 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet nr 8 ZP/CZD/0088/19 Obsługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082381 2019-11-13 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Pakiet nr 13 ZP/CZD/0088/19 Obsługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów techniczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)