Wyniki przetargów - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - środki ochrony roślin, nawozy - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5113553 2019-12-07 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: stacja uzdatniania wody

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112011 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IT. 271.13.2019 Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Puławy, jednostek organi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112098 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wyposażenie oraz materiały do pracowni chemia lekka w ZSGŻiA w Lęborku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112164 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sprzęt do pracowni chemia lekka w ZSGŻiA w Lęborku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112204 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie Bieżąca dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz jednostek organizacyjnych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112393 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRW.271.10.2019 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112453 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, Drążno, gm. Mrocza, dz. ewid. 32/5 - etap II Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112574 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: „Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania dla 2. autobusów szynowych serii SA108” II.1.4) Krótki opis: 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112584 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112651 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112678 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Budowa półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BCF 100 w Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112773 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 – Silnik drzwi do SA132, SA134 II.2.4) Opis zamówienia: Oferowane do przetargu części zamienne mu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112774 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 – Zawór upustowy do SA132, SA134 II.2.4) Opis zamówienia: Oferowane do przetargu części zamienne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112775 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 – Pokrywa piasecznicy do EN76 II.2.4) Opis zamówienia: Oferowane do przetargu części zamienne mus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112777 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie nr 7 – Lem pomiarowy do EN76 II.2.4) Opis zamówienia: Oferowane do przetargu części zamienne muszą: — ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112778 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Zadanie nr 8 – Pióra z wieszakiem do EN76 II.2.4) Opis zamówienia: Oferowane do przetargu części zamienne musz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112779 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zadanie nr 9 – Wentylator wyciągowy szafy WN falownika do EN76 II.2.4) Opis zamówienia: Oferowane do przetargu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112782 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Zadanie nr 12 – Silniki drzwi automatycznych do EN76 II.2.4) Opis zamówienia: Oferowane do przetargu części z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112679 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie NAZWA:Budowa półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112976 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SSM.DZP.200.271.2019 Przedmiotem zamówienia jest przyłączenie sieci komputerowej Specjal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113031 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Znak sprawy: MBP-PW-51/19 Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wraz z montażem wyposażen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113090 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wycinka drzew oraz usługi związane z ich pielęgnacją przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołęd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113195 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 25 NAZWA: Formaldehyd 1.   Formaldehyd 10% stabilizowany płyn w butelkach po 1 kg! (nie zamien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113238 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie Budowa ul. Azalowej w miejscowości Białe Błota. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.93.2019.ZP1 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113249 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (działki letniskow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113387 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ratyń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113423 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Lądek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113563 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część zamówienia nr 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112735 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część zamówienia nr 1 ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI W OKRESIE 24 MIESIĘCY

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112859 2019-12-06 Kujawsko-Pomorskie Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie”. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybudu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)