Wyniki przetargów - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - instalacje grzewcze - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5119088 2019-12-12 Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa drogi gminnej - ul. Dożynkowa nr 100429C na odcinku 624 m w miejscowości Brąchnowo 1. ,,Zakres robót w ramach zadania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119095 2019-12-12 Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usługi bieżącej konserwacji oraz usuwania wszelkich usterek w funkcjonowaniu elementów systemu pomiaru potoków pasaże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119151 2019-12-12 Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług sprzętowo - transportowych w zakresie stosownym do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w 2019 roku....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119602 2019-12-12 Kujawsko-Pomorskie „Przebudowa drogi gminnej Nr 060502C Brzozowo – Wybudowanie 0+000 – 0+167 i 0+000 – 0+090” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119618 2019-12-12 Kujawsko-Pomorskie świadczenie usług kompleksowych polegających na utrzymaniu czystości terenów zewnętrznych, dbanie i pielęgnowanie zieleni (drzew,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119593 2019-12-12 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż DK 91, w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119738 2019-12-12 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gazociągów średniego ciśnienia z przyłączami w m. Szpe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119679 2019-12-12 Kujawsko-Pomorskie Dostawa łóżek wraz z wyposażeniem w ramach projektu pn. „Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem oraz łóżek wsparciem ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119811 2019-12-12 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Planer ścienny - 400 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119812 2019-12-12 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Kalendarz biurkowy typu piramidka z notesami i indeksami – 700 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119822 2019-12-12 Kujawsko-Pomorskie wykonanie oznakowania poziomego w granicach administracyjnych miasta Torunia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP-271.86....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5119848 2019-12-12 Kujawsko-Pomorskie Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Radowiska Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117627 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Dostawa artykułów żywnościowcy - różnych produktów spożywczych - dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117788 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Czyszczenie wpustów ulicznych oraz separatorów wraz z wywozem i utylizacją odpadów w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117800 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Dostawa specjalistycznych monitorów interaktywnych wraz ze statywami, dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117864 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Szczutowo (w miejscowości: Szczechowo, Jaźwiny, Maluszyn i Mościska). Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5117987 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PIFZ-Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118021 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap. II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem niniejszego zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118177 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia oraz obsługa szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118151 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.1.2019 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu elektronicznego TIK na potrzeby ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118264 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek-Ostrowite od km 0+865 do km 1+695 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRG.271.5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118253 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 120204C Trąbin-Radomin Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRG.271.6.2019 Przedmiotem Zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118301 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-130/2019 1.Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118534 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Roboty budowlane: Modernizacja pomieszczeń Zakładu Sterylizacji wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi na poziomie piwnicy w pawil...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118519 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie CRZP/203/2019/AEZ Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - 3 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118598 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie „Roboty z art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP do umowy nr 48/UD/2018 „Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w mieście Bydgoszczy w 201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118603 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Dostawy artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Potulicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DKW.2232.22.2019.LPM 1) k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118672 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa ulicy Kościelnej w Mąkowarsku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.4.2019 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118514 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa i montaż mebli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5118803 2019-12-11 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa i montaż mebli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)