Wyniki przetargów - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5169801 2020-01-22 Kujawsko-Pomorskie CRZP/247/2019/AEZ Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń biurowych Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170077 2020-01-22 Kujawsko-Pomorskie Dostawa mięsa i wędlin PBSZ Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INiZP272.17.2019 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170205 2020-01-22 Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych zwią-zanych z budową i modernizacją obie-któw przy ul. Kaszu-bskiej 35-przebudo-wa i modernizacja bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170506 2020-01-22 Kujawsko-Pomorskie Dostawa mięsa i wędlin ZAZ Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): INiZP.272.18.2019 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168494 2020-01-21 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Drewnica. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RII-INW.272.12.2019 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168998 2020-01-21 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169164 2020-01-21 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Więc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166683 2020-01-20 Kujawsko-Pomorskie Dostawa oleju napędowego grzewczego na teren Gminy Dębowa Łąka w latach 2020-2022 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166672 2020-01-20 Kujawsko-Pomorskie Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166836 2020-01-20 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa i dostosowanie wnętrz sali gastronomicznej do systemu samoobsługowego wydawania posiłków w postaci szwedzkiego stołu w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166904 2020-01-20 Kujawsko-Pomorskie Przygotowanie i prowadzenie obsługi informacyjno-promocyjnej projektu o akronime HB-HTA-PL Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167138 2020-01-20 Kujawsko-Pomorskie Budowa placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu na terenie Górki Jasia w Olsztynie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167135 2020-01-20 Kujawsko-Pomorskie Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Więcbork i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 08 stycznia 2020 r. do 07 styczni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167186 2020-01-20 Kujawsko-Pomorskie Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów do siedziby jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego w roku 2020 Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167160 2020-01-20 Kujawsko-Pomorskie Wykonanie przebudowy wybranych pomieszczeń sanitarnych w Klinikach Chirurgii Dzieci pom. 4024,Ortopedii pom. 2032-2034, 2031-2029...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167263 2020-01-20 Kujawsko-Pomorskie Utrzymanie w stałej sprawności technicznej infokiosków na terenie miasta Bydgoszczy w 2020 r. Numer referencyjny (jeżeli dotycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167307 2020-01-20 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 12-PN-2019 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług nagłośnienia wyda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167427 2020-01-20 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.PN.271.15.2019 Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawę oleju opałowego lekkiego do budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167428 2020-01-20 Kujawsko-Pomorskie Dostawa kalendarzy ściennych dla Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Politechniki Gdańskiej na rok 2020. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167452 2020-01-20 Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w 2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167545 2020-01-20 Kujawsko-Pomorskie Usługa szycia umundurowania wyjściowego i galowego dla żołnierzy zawodowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Zp127/19

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170474 2020-01-20 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet VI - Umowa 122/2019 1. Wata bawełniano – wiskozowa 50/50% 0,5 kg Op. 80 2. Plaster z opatrunkiem 1 m x ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170153 2020-01-19 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Zestaw do odsysania pola operacyjnego przy wszczepianiu stawu biodrowego "Ortopedyczny zestaw do odsysania po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166501 2020-01-18 Kujawsko-Pomorskie Dostawa paszy dla cieląt do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5165939 2020-01-17 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DT 2410.37.2019 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166310 2020-01-17 Kujawsko-Pomorskie „Dostawa fabrycznie nowej (rok 2019) koparko-ładowarki z osprzętem - 1 szt.” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.1.7....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166389 2020-01-17 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 – balast z rozdrobnienia odpadów wielkog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166390 2020-01-17 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 04 – etap I II.2.4) Opis zamówienia: 1) Us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166394 2020-01-17 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 04 – etap II II.2.4) Opis zamówienia: 1) U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166388 2020-01-17 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 06 04 – etap I II.2.4) Opis zamówienia: 1) Us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)