Wyniki przetargów - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5081579 2019-11-13 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGKm.271.20.2019.mk Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki nr ew. 557/104 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081585 2019-11-13 Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych zadania pn: Przebudowa bloku nr 105J położonego przy ul. M. Oczapowskiego 13 w Olsztynie dla potrzeb ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081464 2019-11-13 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa ulicy Powstańców Warszawy w Szczytnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GM-K.271.6.2019 Przedmiot zamówienia o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081467 2019-11-13 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: CZĘŚĆ I – obsługa ze stacji paliw w odległości nie większej niż 1km od granic administracyjnych m. Reszla Zakup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081474 2019-11-13 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa ul. Wańkowicza w Szczytnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GM-K.271.8.2019 Przedmiot zamówienia obejmuje wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081956 2019-11-13 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 9 900 573,67 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081970 2019-11-13 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy miejskiej Bartoszyce II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082104 2019-11-13 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.28.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.: Remont polegający...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082327 2019-11-13 Warmińsko-Mazurskie Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KI.271.14.2019.DL 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5082983 2019-11-13 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: II część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5079466 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5079674 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie Naprawa nawierzchni asfaltowej na terenie lotniska wojskowego w Królewie Malborskim w 22. BLT Malbork Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5079659 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGP.271.4.2019 Przebudowa drogi gminnej - ulicy Osiedlowej w Dubeninkach - klasa technic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5079773 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Karton offsetowy, jednostronnie powlekany, biały, gramatura 200-210 g/m², format B-1 – 1 000 x 700 mm, SG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5079774 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Papier kredowy, błyszczący, gramatura 130 g/m², format A-1+, 880 x 630 mm, SG/LG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5079775 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Papier pakowy szary, gramatura 70g/m², format A0, 841 x 1189 mm

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5079776 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Papier ozdobny, bezdrzewny ECF, 2-stronny, typu Iceblink, biały jasny, płótno, gramatura 90 g/m², format A-2 – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5079747 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Karton offsetowy, jednostronnie powlekany, biały, gramatura 200-210 g/m², format A-1 – 860 x 610 mm, SG Dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5080040 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego obejmującą zmianę nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na bitum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5080608 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek ekstraklasy kobiet w piłce ręcznej Numer referencyjny (jeżeli doty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5080596 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie TRANSPORT ODPADÓW O KODZIE 19 05 99 NA TRASIE OLSZTYN-WYSIEKA Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZGOK/PN/67/2019 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5080866 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Z-t-P/27/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i przebudowy wnętrza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5080876 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa kruszywa do Leśnictw: Marusza, Dusocin, Zarośle, Zwierzyniec i Słup

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5080769 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wymiana stolarki okiennej i bram garażowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5080896 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5080895 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa kruszywa do Leśnictw: Chełmno, Łunawy, Biały Bór, Zakurzewo, Krotoszyny, Skarlin, Lipowa Góra, Wąkop

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081071 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FR.271.6.2019.EK 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081094 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie Robota budowlana w postaci konserwacji pomieszczeń w budynku nr 8 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego 21 w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081182 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 2) Zadanie nr 2: Nowa Wieś, Przykop, oraz miejscowości Rykowiec, Wygoda, Bruchwałd – łącznie około 35 kilometró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5081183 2019-11-12 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: 3) Zadanie nr 3: Klewki, Szczęsne, Stary Olsztyn, Trękus, Trękusek, Kaborno – łącznie około 45 kilometrów,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)