Wyniki przetargów - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - meble i akcesoria, elewacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5173655 2020-01-24 Warmińsko-Mazurskie Dostawy owoców i warzyw świeżych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 04/SŻ/20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5172250 2020-01-23 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Susz w roku 2020 – II postępowanie II.1.4) Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5172308 2020-01-23 Warmińsko-Mazurskie ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE Zakup, dostawa i rozładu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5172164 2020-01-23 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 – odpady zielone (SP Polska W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167029 2020-01-20 Warmińsko-Mazurskie Część nr: 1 Nazwa: Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167665 2020-01-20 Warmińsko-Mazurskie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie. CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Prace zewnętrzne. – Prace zewnętrzne: Zakres pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167050 2020-01-20 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pakiet I – leśnictwa: Lipowiec, Lipnik, Nowiny, Łuka, Wesoły Grunt, Ciemna Dąbrowa, Lesiny, Gizewo II.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164942 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 114 oraz skrzyżowania drogi powiatowej na działce o nr geod. 106 w miejscowości Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164902 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Dostawy oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164922 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGK.271.9.2019 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164941 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie "Sukcesywna dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej PB-95 i oleju opałowego dla ZSCKR w Karolewie” Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5165595 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminne w m. Snopki na działce o nr geod. 342 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Org.271.32.2019 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5165574 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie „Kompleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Iławie przy ul. Biskupskiej 2” Numer referencyjny (jeżel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5165605 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FR.271.8.2019.EK 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166164 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa rowu melioracyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166169 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw bieżących pojazdów będących na stanie RDW Elbląg w latach 2020 – 2021 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166379 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Barczewo w 2020 r." Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BI.271.31.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5165742 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Usuwanie pojazdów z terenu miasta Elbląg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170938 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: Zadanie nr 27 - mięso i produkty mięsne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170846 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Drób

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170923 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Zadani nr 12 - oleje i tłuszcze roślinne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164483 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KZP.271.3.32.2019 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164667 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164673 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie Zakup i dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu Numer referencyjny (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164682 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KZP.271.3.31.2019 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 17...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164655 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maleczewo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KZP.271.3.30.2019 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164665 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie NADBUDOWA I ROZBUDOWA BRYŁY A1 DLA POTRZEB MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZICI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164715 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169094 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Wytrząsarka platformowa II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5168138 2020-01-16 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: Dostawa zestawów reanimacyjnych i laryngoskopów II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)