Wyniki przetargów - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - okna, drzwi, oświetlenie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5177605 2020-01-29 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 06/SŻ/20 Dostawy warzyw i owoców przetworzonych - dostawy cykliczne od dnia podpisania u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5176912 2020-01-28 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR 1: Przedmiotem zamówienia są usługi gospodarki leśnej określone w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177469 2020-01-28 Warmińsko-Mazurskie Podziały geodezyjne nieruchomości Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.271.95.2019.AŁ 1. Przedmiot zamówienia: Podział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177232 2020-01-28 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na ternie Nadleśnictwa Drygały w roku 2020 II.2.4) Opis zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175550 2020-01-27 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet III – leśnictwa: Stabławki, Gałajny, Mała Wola, Zięby, Jarzeń. II.2.4) Opis zamówienia: 1) Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173655 2020-01-24 Warmińsko-Mazurskie Dostawy owoców i warzyw świeżych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 04/SŻ/20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173517 2020-01-24 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pakiet I – leśnictwa: Wilczkowo, Chmury, Różanka, Buki, Redykajny, Kamienna Góra oraz Arboretum, obsługa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175179 2020-01-24 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet III - leśnictwa Płośnica, Turza Wielka II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175186 2020-01-24 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Pakiet X - łowiectwo w OHZ, gospodarka łąkowo-rolna, wolierowa hodowla bażanta II.2.4) Opis zamówienia: Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173844 2020-01-24 Warmińsko-Mazurskie Dostawa mrożonek na potrzeby Wydziału Gastronomicznego Centrum Obsługi Administracyjnego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5172250 2020-01-23 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Susz w roku 2020 – II postępowanie II.1.4) Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5172308 2020-01-23 Warmińsko-Mazurskie ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE Zakup, dostawa i rozładu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5172164 2020-01-23 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 – odpady zielone (SP Polska W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5170350 2020-01-22 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Celestynów w roku 2020 – część 1, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5175815 2020-01-22 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Leśnictwa obrębu Chochół: Faryny, Kokoszka, Spaliny, Kopytko, Klon II.2.4) Opis zamówienia: 1) Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169905 2020-01-22 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok au...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5177669 2020-01-22 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa ryb świeżych, solonych, mrożonych, wędzonych oraz warzyw mrożonych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169343 2020-01-21 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część 1- usuwanie pojazdów z terenu miasta Elbląg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, zgodnie z ust...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5169383 2020-01-21 Warmińsko-Mazurskie Dostawa środków ochrony roślin w formie siatki oraz feromonów agregacyjnych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TTZ.270.1.8....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167913 2020-01-21 Warmińsko-Mazurskie Usługa asysty technicznej Elektronicznej Platformy Edukacyjnej - EPED Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.271.98.2019.AD ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167029 2020-01-20 Warmińsko-Mazurskie Część nr: 1 Nazwa: Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167665 2020-01-20 Warmińsko-Mazurskie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie. CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Prace zewnętrzne. – Prace zewnętrzne: Zakres pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5167050 2020-01-20 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Pakiet I – leśnictwa: Lipowiec, Lipnik, Nowiny, Łuka, Wesoły Grunt, Ciemna Dąbrowa, Lesiny, Gizewo II.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5166665 2020-01-20 Warmińsko-Mazurskie sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SR/XV-270-46-SS/19

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5173966 2020-01-20 Warmińsko-Mazurskie Część nr: 3 Nazwa: Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164942 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 114 oraz skrzyżowania drogi powiatowej na działce o nr geod. 106 w miejscowości Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164902 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Dostawy oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164922 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGK.271.9.2019 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5164941 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie "Sukcesywna dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej PB-95 i oleju opałowego dla ZSCKR w Karolewie” Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5165595 2020-01-17 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminne w m. Snopki na działce o nr geod. 342 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Org.271.32.2019 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)