Wyniki przetargów - woj. realizacji: warmińsko-mazurskie - nadzór, kosztorys, przegląd - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5112175 2019-12-06 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZDW-6.381.186.2019.1 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa znaków drogowych pionowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112176 2019-12-06 Warmińsko-Mazurskie "Budowa ul. Cedrowej i Pistacjowej w Wójtowie - drogi wewnętrzne wraz z budową odwodnienia i niwelacją przyległego terenu, obr. W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5112848 2019-12-06 Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą istniejącej nawierzchni na placu zabaw przy Skwerze Gen. J. Hallera przy ul. Spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113015 2019-12-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Zadanie IV: Oczyszczenie z roślinności koryta rzek: Gać oraz Nida Kisielicka II.2.4) Opis zamówienia: Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113306 2019-12-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 – zimowe utrzymanie dróg na terenie Gmin: Świętajno, Rozogi, Szczytno - 98,2 km dróg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113308 2019-12-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 – zimowe utrzymanie dróg na terenie Gmin: Jedwabno, Pasym, Szczytno - 98,9 km dróg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113243 2019-12-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 – zimowe utrzymanie dróg na terenie Gmin: Dźwierzuty, Szczytno, Świętajno - 90,0 km dróg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5113304 2019-12-06 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 – zimowe utrzymanie dróg na terenie Gmin: Pasym, Dźwierzuty, Szczytno - 74 km dróg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110307 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie Przebudowa ulicy Nidzkiej w Piszu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Org.271.25.2019 Przedmiotem zamówienia jest przebudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110298 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW - ZUS O/Toruń Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 560000/271/09/2019 Przedmiotem zamówienia są pise...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110237 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/DPSNWE/15/2019 Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacyjno–remontowe, utrzymanie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110634 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie Wymiana odcinka sieci wodociągowej z AC na PE na Placu Łódzkim w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110683 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: dostarczenie urządzenia sieciowego klasy UTM oraz odnowienie na kolejny rok usługi rocznego wsparcia techniczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110984 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Sprzedaż produktów paliwowych i pozapaliwowych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy oraz Obwodu Drogowego w N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111040 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sprzedaż produktów paliwowych i pozapaliwowych dla Obwodu Drogowego w Działdowie, Sprzedaż Zarządowi Dróg Woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111041 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Sprzedaż produktów paliwowych i pozapaliwowych dla Obwodu Drogowego w Iławie. Sprzedaż Zarządowi Dróg Wojewód...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110967 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111211 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie „POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY LUBRANIEC I ETAP: Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubrańcu” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110960 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie dostawa i przesył energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków należących do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111496 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawy: owoce, warzywa i podobne produkty, ziemniaki i produkty z ziemniaków do odbiorcy w miejscowości (garni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111497 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawy: owoce, warzywa i podobne produkty, ziemniaki i produkty z ziemniaków do odbiorcy w miejscowości (garni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111161 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawy: owoce, warzywa i podobne produkty, ziemniaki i produkty z ziemniaków do odbiorcy w miejscowości (garni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110806 2019-12-05 Warmińsko-Mazurskie II.1.1) Nazwa: „Konserwacja kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Braniewie” II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest konse...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108413 2019-12-04 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.82.2019 Przedmiotem zamówienia jest budowa ulic: 3KD (po wybudowaniu ul. Cz. Miło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108401 2019-12-04 Warmińsko-Mazurskie „Modernizacja ulic Strażackiej i Staromiejskiej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja murów obronnych oraz modernizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108750 2019-12-04 Warmińsko-Mazurskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GD.ROZ.281.69.2019.ZP.AB 1. Przedmiotem zamówienia jest odmulenie koryta Wisły Królewiec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108794 2019-12-04 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Świadczenie usług przygotowania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych (gorąca zupa z wkładką mięsną ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108941 2019-12-04 Warmińsko-Mazurskie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5109327 2019-12-04 Warmińsko-Mazurskie Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.128.769 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz sfinanso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5109585 2019-12-04 Warmińsko-Mazurskie Usługa sprzątania obiektów Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)