Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5048532 2019-10-15 Świętokrzyskie Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 112553E Łączkowice - gr. gm. Masłowice - Pratkowice - Rudka - Kolonia Krzętów na odcinku od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048521 2019-10-15 Świętokrzyskie Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wildze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.10.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048857 2019-10-15 Świętokrzyskie Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej), zlokalizowanej na działce nr 3 (Obr. 39, ark. 4) w Ostrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049065 2019-10-15 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: „Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie chodników, schodów, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049072 2019-10-15 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: „Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie chodników, schodów, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048547 2019-10-15 Świętokrzyskie Odbudowa drogi powiatowej 0595T Klonów – Nademłynie od km 0 + 000 do km 1+400 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP.272.9.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049166 2019-10-15 Świętokrzyskie Konserwacja urządzeń melioracji wodnej na terenie gminy Wiślica Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WSW.2.2019 Zadanie obej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049291 2019-10-15 Świętokrzyskie Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T Zawale Niegosławskie – Pawłowice w msc. Tur Piaski, Tur Dolny i Pawłowice Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049296 2019-10-15 Świętokrzyskie Udzielenie kredytu długoterminowego w 2019 roku w kwocie 2 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Samb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049332 2019-10-15 Świętokrzyskie Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGWK.Z.271.21.2019 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049356 2019-10-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1/ODC Dostawa piasku do Obwodu Drogowego w Celinach w ilości 3500 Mg.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049403 2019-10-15 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2/ODŁ Dostawa piasku do Obwodu Drogowego w Łagowie w ilości 1500 Mg.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047214 2019-10-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Ziemniaki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047355 2019-10-14 Świętokrzyskie HP-300 koncentrat białka sojowego dla prosiąt lub produkt równoważny Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 192/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047364 2019-10-14 Świętokrzyskie Termomodernizację budynku magazynowo – garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047409 2019-10-14 Świętokrzyskie Wykonanie remontu drogi gminnej nr 112202E Biestrzyków Mały - gr. gm. Kobiele Wielkie - Wólka Włościańska - Zawodzie - zagórze w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047412 2019-10-14 Świętokrzyskie USUNIĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CEDZYNIE Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KZ.26.5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047520 2019-10-14 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Prowadzenie remediacji w rejonie dawnego MPS 1 JW 4651 Gdynia Babie Doły II.1.4) Krótki opis: Prowadzenie remediacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047772 2019-10-14 Świętokrzyskie Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 6.045.000,00 zł 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047899 2019-10-14 Świętokrzyskie Remont studzienek kanalizacyjnych w miejscowości Kije, Lipnik, Włoszczowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GIROŚ 27.5.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048028 2019-10-14 Świętokrzyskie Przebudowa drogi gminnej Nr 110352E - odcinek Magdalenka - Kisiele i wewnętrznej przez m. Kisiele, gm. Rozprza Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048037 2019-10-14 Świętokrzyskie "Dostawa oleju opałowego dla szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Sobków w sezonie grzewczym" Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047907 2019-10-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 „Budowa drogi gminnej ul. Mostowej w Końskich (od ul. Zielonej w Końskich do ul. Odludnej w Rogowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048131 2019-10-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 „Budowa ul. Jarzębinowej w Sielpi i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048150 2019-10-14 Świętokrzyskie Termomodernizacja budynku biura Nadleśnictwa Marcule nr inw. 218/105 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.59.2019 Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047660 2019-10-14 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: STAR 200/266 dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych części zamiennych do pojazdów dla 25 WO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048223 2019-10-14 Świętokrzyskie ”Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie” Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048180 2019-10-14 Świętokrzyskie Wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny w Woli Tesserowej na działce nr 395 i Złotnikach na działkach nr 282 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048214 2019-10-14 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP.272.8.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5045684 2019-10-11 Świętokrzyskie „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)