Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - usługi serwisowe, przeglądy, holowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5132640 2019-12-23 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zakup serwera

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5132802 2019-12-23 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zakup sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5132725 2019-12-17 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 60 NAZWA: Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW "WSPÓLNY SENATOR MARZENA DĘBNIAK" o p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5132726 2019-12-17 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 61 NAZWA: Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ADWOKATA PRZEMYSŁAWA GIERADY o przych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5132727 2019-12-17 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 62 NAZWA: Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW BEZPARTYJNY ANTYSYSTEMOWY o przychoda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5132864 2019-12-23 Świętokrzyskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5132955 2019-12-23 Świętokrzyskie Przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszyce: Nr 343015T – o dł. 505 mb i Nr 343020T – o dł. 296 mb, oznaczonych nr działki 104 Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5133117 2019-12-23 Świętokrzyskie Przebudowa ul.Ściegiennego i ul. Wspólnej w Brzezinach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN271.27.2019.K.S. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5133203 2019-12-23 Świętokrzyskie dzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Sienno w 2019 roku. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5133226 2019-12-23 Świętokrzyskie Zakup i transport kruszywa na drogi na terenie Gminy Wiśniew Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): A.271.20,2019.WP 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5133230 2019-12-23 Świętokrzyskie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwola o dł. 270 mb od km 0+000 do km 0+270” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GD.271.ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5131589 2019-12-19 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: przeglądy jednorazowe aparatury firmy Atom Japonia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5131602 2019-12-19 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: przeglądy jednorazowe aparatury firmy BTL Wielka Brytania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5131963 2019-12-23 Świętokrzyskie Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Celiny na działkach nr 190 i 236 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5132521 2019-12-23 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. „Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T w msc. Niwy Daleszyckie w km. 0+120 do km. 0+781”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5132535 2019-12-23 Świętokrzyskie Nadzór inwestorski nad robotami mostowymi w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza – Mszczonó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5132564 2019-12-23 Świętokrzyskie Dowóz uczniów w latach 2019/2021 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPI.271.2.2019 Trasy dowozu uczniów w roku szkolnym 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5132642 2019-12-23 Świętokrzyskie Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5131214 2019-12-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: OWOCE i WARZYWA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5131213 2019-12-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: MROŻONKI i RYBY

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5131215 2019-12-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: ARTYKUŁY MLECZNE, NABIAŁ i JAJA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5131216 2019-12-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: PRZYPRAWY, PRODUKTY SUCHE, SOKI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5131094 2019-12-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: DRÓB i WYROBY DROBIARSKIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5131212 2019-12-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: PIECZYWO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5131141 2019-12-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wyposażenie meblowe do pokoi dla WPSiZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5123903 2019-12-16 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie 1 1 Aparat USG szt. 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5130238 2019-12-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2. Dobrowol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5130259 2019-12-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV - Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serce, Sędek 63- około 14 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5129548 2019-12-20 Świętokrzyskie Remont drogi gminnej 308033T Bieliny Podlesie przez wieś Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 271.41.2019 Zakres robót: T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5129676 2019-12-20 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet 4 wykonywanie bieżących napraw, przeglądów technicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)