Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - okna, drzwi - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5554997 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet 3 - Materiały eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555470 2021-01-22 Świętokrzyskie Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpitala Specjalistycznego w Kie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5555996 2021-01-22 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Inowłódz w 2021 roku II.1.4) Krótki opis: Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556044 2021-01-22 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kielce w 2021 r. – pakiet II – leśnictwo Słowik” II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556384 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556385 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Iwaniska - sektor nr IV II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych ze wsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556388 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556389 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556392 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556393 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556395 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556132 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 3 Nazwa: Leśnictwo: Adamów II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556130 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Leśnictwo Dyminy II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556418 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Leśnictwo Bilcza II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556574 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Leśnictwo Budki II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556125 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Leśnictwa Rzepin, Wanacja, Węglów i Parszów II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556572 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Leśnictwo Nad Kamienną II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556522 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: wywóz śmieci - odpady komunalne zmieszane kod 20 03 01 – 2 460,00 m3 2.1.2 odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556084 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Pakiet I ogólny: Usługi z zakresu gospodarki leśnej, w szczególności prace związane z pozyskaniem i zrywką drewn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556624 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet II ogólny: Usługi z zakresu gospodarki leśnej, w szczególności prace związane z pozyskaniem i zrywką dre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556607 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3 – Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556154 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Baćkowice – sektor nr I II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych ze wszys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556419 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Leśnictwo Podzamcze II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556553 2021-01-22 Świętokrzyskie Zakup i dostawa 660 Mg wapna hydratyzowanego luzem Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZA.ZOZ.27.45.2020.MSO Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556420 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Obręb Kielce Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556421 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Obręb Snochowice Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556606 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 – Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556625 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet III ogólny: Usługi z zakresu gospodarki leśnej, w szczególności prace związane z pozyskaniem i zrywką dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556628 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet VI specjalistyczny: Maszynowe pozyskanie drewna w drzewostanach młodszych klas wieku (TWP) na terenie Na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5556059 2021-01-22 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 2 Nazwa: Leśnictwa: Występa, Bartków Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)