Wyniki przetargów - woj. realizacji: świętokrzyskie - malowanie, remont, wykończenie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5486538 2020-12-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: Pościel jednorazowa II.2.4) Opis zamówienia: Pościel z tkaniny SMS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5486545 2020-12-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: Termometr bezdotykowy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5486543 2020-12-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 25 NAZWA: Ciśnieniomierz II.2.4) Opis zamówienia: Elektroniczny, naramienny z zasilaczem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5486476 2020-12-04 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5486190 2020-12-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Tablety II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych tabletów (3 szt.).Szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5486755 2020-12-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pamięć przenośna typu pendrive II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5486837 2020-12-04 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet nr 8 II.2.4) Opis zamówienia: Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5486188 2020-12-04 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Zakup i dostawa innowacyjnej technologii oczyszczania i uzdatniania powietrza w kanałach wentylacyjnych, pomieszcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5484558 2020-12-02 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Główneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5484561 2020-12-02 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 3 zaawansowanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5484730 2020-12-02 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Przedbórz II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5484738 2020-12-02 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Konserwację pasów drogowych związana z zimowym utrzymaniem jezdni dróg gminnych o długości 152 967 mb i dróg powiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5483195 2020-12-01 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 250 000, 00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5482963 2020-12-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Przebudowa 4 przepustów II.2.4) Opis zamówienia: i. Przygotowanie terenu pod budowę:— usunięcie zieleni,— grodza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5483376 2020-12-01 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowy 3 zastawek na rowach II.2.4) Opis zamówienia: i. Przygotowanie terenu pod budowę: — usunięcie zieleni i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5481293 2020-11-30 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Pakiet nr 1 – Activ pure – zakup i montaż 1 "Activ pure /Urządzenie oczyszczające i uzdatniające powietrze i po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5481303 2020-11-30 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 Nazwa: Komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5481514 2020-11-30 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Komputer przenośny – laptop z oprogramowaniem II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5481515 2020-11-30 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Komputer przenośny – laptop z oprogramowaniem II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5481510 2020-11-30 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 – kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI – zakup i montaż 1 " Kasety podsu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5481516 2020-11-30 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Komputer stacjonarny z oprogramowaniem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5481517 2020-11-30 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Komputery przenośne II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego komputera p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5479359 2020-11-27 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz badań radiologicznych i ultrasonograficzny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5480238 2020-11-27 Świętokrzyskie Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kroczewo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.20.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5480159 2020-11-27 Świętokrzyskie Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-16d/20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5480307 2020-11-27 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP 271.15.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa ulicy Brzoz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5480471 2020-11-27 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5480882 2020-11-27 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5480883 2020-11-27 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584 T na odcinku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5480391 2020-11-27 Świętokrzyskie Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn: „Nowoczes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)