Wyniki przetargów - woj. realizacji: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5048504 2019-10-15 Śląskie „Usługi pielęgnacyjne krzewów oraz karczowanie na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048776 2019-10-15 Śląskie Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Jana Długosza z ul. Władysława Jagiełły w Sosnowcu, w ramach rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048781 2019-10-15 Śląskie Dzierżawa sezonowego lodowiska sztucznie mrożonego wraz z maszyną do pielęgnacji lodu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048848 2019-10-15 Śląskie Modernizacja pokrycia dachowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu z pododdziałem dla kobiet Numer referencyjny (jeżeli ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048853 2019-10-15 Śląskie Zakup dwóch samochodów osobowych elektrycznych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.1.97.2019 1) Opis przedmiotu z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048856 2019-10-15 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-MPGKiM/55/VIII/2019 Zakres prac obejmuje: Wykonanie remontu elewacji od strony podwór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048788 2019-10-15 Śląskie Remont odwodnienia ulicy Bławatków w Czańcu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.15.2019 Przedmiotem zamówienia są ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048916 2019-10-15 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.261.11.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie widowni przed estradą w Parku Górni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048921 2019-10-15 Śląskie PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. ANTONIEGO SŁONINY 4/7, 15/7 W KNUROWIE W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA LOKALI MIES...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049090 2019-10-15 Śląskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie remontów urządzeń, zespołów i podzespołów klimatyzacji dołowej produkcji WAT/GFW w JSW S.A. KWK Borynia-Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049095 2019-10-15 Śląskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 MOP 8,4 MPa od SRP Pawłów do SG Brzeg i SG Łosiów o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049120 2019-10-15 Śląskie BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KALETACH PRZY ULICY RYMERA I LEMA. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WSiRG.7220.11.2019.BG ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049094 2019-10-15 Śląskie Nazwa: Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń produkcji Elgór + Hansen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049155 2019-10-15 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy ul. W. Polskiego 3d/4 w Tychach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049123 2019-10-15 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: AG 3420.4.19 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 10 000 litrów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049173 2019-10-15 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): A-2401-52/2019 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktualizacji oprogramowania do zarz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049001 2019-10-15 Śląskie II.1.1) Nazwa: Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049272 2019-10-15 Śląskie Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ostrzeszów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1/OSP/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049417 2019-10-15 Śląskie Zakup i dostawa żarówek samochodowych do pojazdów służbowych KWP w Kielcach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 51/PN/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049422 2019-10-15 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-2200-24/19 1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane pn.: „Adaptacja po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049479 2019-10-15 Śląskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet IX Lampa zabiegowa sufitowa z montażem i demontażem 2 szt. zużytych lamp typu BH 175 szt. 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049058 2019-10-15 Śląskie CZĘŚĆ NR 1 NAZWA:Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów w pozycji leżącej/siedzącej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049509 2019-10-15 Śląskie Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.271.5.2019 1. Przedmiot zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049489 2019-10-15 Śląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część nr 2. Świadczenie usług transportu sanitarnego materiałów do badań pomiędzy obiektami Wojewódzkiego Szpit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049490 2019-10-15 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część nr 3. Świadczenie usług transportu sanitarnego krwi i materiałów krwiopochodnych oraz próbek krwi pacjent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049535 2019-10-15 Śląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 osób w Bielsku-Białej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5049536 2019-10-15 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 osób w Częstochowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047139 2019-10-14 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2521.25.2019 Przedmiotem zamówienia jest kupno/dostawa solanki przemysłowej na potrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047121 2019-10-14 Śląskie Wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, w tym odpadów Niebezpiecznych dla SPZOZ w Krotoszynie III Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047294 2019-10-14 Śląskie Dostawa pieca rurowego dla WIMiC, KC-zp.272-485/19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KC-zp.272-485/19 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)