Wyniki przetargów - woj. realizacji: dolnośląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5047136 2019-10-14 Dolnośląskie Przebudowa drogi do Nieciszowa w Oleśnicy ETAP II i III - długość odcinka 870 m Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZI.261.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047112 2019-10-14 Dolnośląskie dostawa przenośnego, wielogazowego analizatora spalin - KC-zp.272-504/19 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KC-zp.272-504/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047110 2019-10-14 Dolnośląskie „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz. nr 242, 246, 241/2 obręb Opawa Gmina Luba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047134 2019-10-14 Dolnośląskie „Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku Prokuratury Rejonowej w Kłodzku przy ul. Chrobrego 20” Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047375 2019-10-14 Dolnośląskie Zakup pojazdu typu ciągnik siodłowy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.IK-PN/1/2019 Przedmiotem zamówienia jest zakup ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047403 2019-10-14 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TI.271.8.2019 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jaźwiny, n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047585 2019-10-14 Dolnośląskie Opracowanie składu komputerowego, wydrukowanie i dostawa scenariuszy zamawianych na potrzeby projektu pn. „Monoprofilowe Centrum ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047538 2019-10-14 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Sprzątanie na terenach administrowanych przez pok. nr 1 II.2.4) Opis zamówienia: — powierzchnia wewnętrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047717 2019-10-14 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sprzątanie na terenach administrowanych przez pok. nr 2 II.2.4) Opis zamówienia: — powierzchnia wewnętrzna - 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047718 2019-10-14 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Sprzątanie na terenach administrowanych przez pok. nr 3 II.2.4) Opis zamówienia: — powierzchnia wewnętrzna - 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047719 2019-10-14 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Sprzątanie na terenach administrowanych przez pok. nr 4 II.2.4) Opis zamówienia: — powierzchnia wewnętrzna - 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047720 2019-10-14 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Sprzątanie na terenach administrowanych przez pok. nr 5. II.2.4) Opis zamówienia: — powierzchnia wewnętrzna - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047667 2019-10-14 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Komora laminarna klasa II 1 Komora laminarna klasa II szt 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048132 2019-10-14 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Cieplarka – pojemność komory minimum 50 litrów 1 Cieplarka – pojemność komory minimum 50 litrów szt 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048262 2019-10-14 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 – Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco wyprodu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5048305 2019-10-14 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Region obejmujący województwa: Dolnośląskie, Opolskie i Śląskie, liczba uczestników badania maksymalnie 50 Usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047334 2019-10-14 Dolnośląskie „Budowa tłoczni kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej w Siechnicach” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.55.ZWR.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047356 2019-10-14 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): S.270.1.12.2019 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa zbioru owoców jarzębu brekinii z dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047414 2019-10-14 Dolnośląskie Wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej 16-22” Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047009 2019-10-13 Dolnośląskie Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od drogi powiatowej ( za budynkiem poszkolnym) Mściszów etap III” Numer referencyjny (j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047012 2019-10-13 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PA.271.16.2019.EL Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Uniegoszcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047011 2019-10-13 Dolnośląskie Przebudowa drogi ul. Za Torem w Uniegoszczy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PA.271.17.2019.EL Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5047010 2019-10-13 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PA.271.15.2019.EL Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Radostów G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5045696 2019-10-11 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZK-II.271.13.2019 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi nr 2037009 w Leszczynie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5045893 2019-10-11 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DTiZP/200/13/2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 1328D Morzęcino – Borzęcin – Etap II. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5045966 2019-10-11 Dolnośląskie Remont miejskiego muru obronnego przy ul. Okrężnej w Oleśnicy pomiędzy ul. Lwowską 2 a budynkiem przy ul. Sinapiusa 7 w Oleśnicy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5046149 2019-10-11 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DTiZP/200/10/2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na budowie chodnika w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5046125 2019-10-11 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP.2000/AZ/10/2019 1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: „Remont drogi powiatowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5046133 2019-10-11 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 0401-ILZ.260.2.06.2019 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont pomi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5046172 2019-10-11 Dolnośląskie II.1.1) Nazwa: Zaprojek. i wyk. ścieżki row. w ul. Roweckiego część III w ramach projektu pn.: „Mod. infrastruktury auto- tram.na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)