Wyniki przetargów - woj. realizacji: kujawsko-pomorskie - materiały budowlane - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5110321 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie Zakup wraz z dostawą koparko-ładowarki kołowej na potrzeby Działu Inwestycji i Remontów. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110664 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET II - STOŁY – jadalnia Dostawa i montaż mebli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110669 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 8

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110675 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zadanie nr 17

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110676 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Zadania nr 18

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110677 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Zadanie nr 20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110678 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Zadanie nr 21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110680 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Zadanie nr 25

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110681 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Zadanie nr 27

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110682 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Zadanie nr 29

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110641 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 4 zwalczanie śliskości zimowej piaskarką i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110668 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 5 zwalczanie śliskości zimowej piaskarką o pojemności 4,5 m3 i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110869 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KD.271.10.2019 Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110875 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego ogrodzenia przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110876 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DT 2410.38.2019 Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5110952 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DT 2410.36.2019 Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111156 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dot. projektu: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111206 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Przedecz na rok 2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5111466 2019-12-05 Kujawsko-Pomorskie ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1909C KRUKÓWKO – WIERZCHUCINEK – WITOLDOWO NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ 1527C DO WIERZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108295 2019-12-04 Kujawsko-Pomorskie Remont ul. Przemysłowej, Poświętnej i Targowej w Lidzbarku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BiGK.271.1.12.2019 1.Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108324 2019-12-04 Kujawsko-Pomorskie USUWANIE POJAZDÓW ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG POWIATU BYDGOSKIEGO 1) Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108410 2019-12-04 Kujawsko-Pomorskie Dostawa energii elektrycznej do obiektów podległych Gminie Różan Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PIOŚ.271.16.2019 Zaku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108389 2019-12-04 Kujawsko-Pomorskie Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Świeciu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR-ROŚiGK.271.24.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108571 2019-12-04 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2019/2020 NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108572 2019-12-04 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2019/2020 NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108573 2019-12-04 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2019/2020 NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108574 2019-12-04 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW I DRÓG ROWEROWYCH W SEZONIE 2019/2020 NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108391 2019-12-04 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2019/2020 NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108593 2019-12-04 Kujawsko-Pomorskie Budowa drogi leśnej wraz z wykonaniem zjazdów i mijanek na działkach ew. nr 62/1LP i 63LP na terenie leśnictwa Witkowo Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5108595 2019-12-04 Kujawsko-Pomorskie Usługi drukowania dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 21/usł/2019 Przedmiot za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)